Bedankt!

Hartelijk dank! Zo nodig nemen we nog contact op. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Meld u dan hier aan.

Nu we toch aan het bedanken zijn, willen we hieronder mensen noemen die een rol hebben gespeeld bij het succes van onze coöperatie (de mensen die dat in belangrijke mate voor niets of weinig deden):

 • Henk Roosink als bedenker van het concept (zodat ook mensen met beperkte middelen mee kunnen doen)
 • Mark Voortman van Voortman Steel Group voor het al vroeg beschikbaar stellen van een dak en het geduld dat nodig was voordat we genoeg leden binnen hadden
 • De leden van het eerste uur voor het vertrouwen en geloof, en uiteraard ook alle andere leden
 • Hof van Twente op Rozen die ons voor gingen en samen met Henk het model ontwikkelde, en het materiaal wat wij daardoor van hen konden (her)gebruiken
 • De Rabobank Enter voor het beschikbaar stellen van hun kantoor voor 4 informatie-avonden begin 2019
 • Diverse kranten en websites voor het plaatsen van artikelen
 • De mensen die via social media en in gesprekken zorgden dat meer mensen van ons initiatief hoorden en onze uitingen in tuinen zette etc
 • Mensen die op andere manieren hielpen, b.v. door hun kliko te beplakken met onze sticker, door tijdelijk een makelaarsbord in de tuin te zetten, door met anderen over ons intiatief te praten tec!
 • De ondernemers in Rijssen (Pearl, juwelier Asbroek, Brasserie de Passage) die bereid waren gratis een tijd een poster van Opgewekt Rijssen in hun etalage te hangen
 • Firma Hagels voor het mogelijk maken van de zonnebloemactie op scholen in 2019
 • Het EFO voor het vertrouwen en het beschikbaar stellen van een lening
 • De gemeente Rijssen-Holten voor bekostigen van een folderactie en kosten van zaalhuur voor een informatie-avond in Holten
 • De Rijssense Revue die in hun voorstellen begin 2019 ons in een dialoog opnam
 • De mensen die in de loop van de tijd bestuursleden waren

(zijn we u vergeten te vermelden? Excuses, mail ons even, dan zetten we u er evt bij!)

Thank you