ALV

ALV 2020 - agenda, aanmelden, locatie etc

Update 14/7/2020: er is een nieuwe datum bepaald voor de ALV: op 29 september 2020 doen we een nieuwe poging! Aanmelden is nodig! Hieronder leest u alles.

 • Vanwege covid is het organiseren van een ALV lastig
 • Wij denken dat online een ALV houden voor teveel leden problemen geeft
 • Daarom doen we een nieuwe poging, in het Parkgebouw. Helaas is de capaciteit op dit moment vanwege huidige covid richtlijnen beperkt tot 60 personen (zodat we 1.5 meter afstand redelijk mogelijk kunnen maken)
 • Een ALV hoort voor alle leden die dat willen toegankelijk te zijn
 • Als zich meer dan 60 leden aanmelden, kijken we hoe we dat oplossen (in de vrije lucht voor het Parkgebouw? De ALV ook online aanbieden? De ALV toch alleen online aanbieden?...)
 • Om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te geven aanwezig te zijn, verzoeken we u alleen, dus niet met een partner, te komen 
 • Uiteraard moeten wij 'meebewegen' met de ontwikkelingen rond covid tegen die tijd

Het bestuur van de coöperatie Opgewekt Rijssen U.A. nodigt u uit voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering (ALV) die zal plaatsvinden in Rijssen in de Herman Wessel-zaal van het Parkgebouw op 29 september 2020. De vergadering is toegankelijk voor alle geregistreerde leden van Opgewekt Rijssen.

De inloop en registratie start om 19:30, terwijl de vergadering om 20:00 begint. We verwachten uiterlijk 22:00 uur de vergadering te kunnen sluiten.

Aanmelden is nodig: dan kunnen we u informeren, b.v. over een locatiewijziging als blijkt dat er meer mensen willen komen dan in de ruimte passen. Klik hieronder op de knop om u aan te melden.

Aanmelden voor de ALV

De voorlopige agenda (o.a. op basis van art 17 van onze oprichtingsakte, zie evt ook die statuten voor de regels rond een ALV):

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. (Vaststellen notulen vorige ALV: deze keer nog niet aan de orde)
 5. Jaarverslag (o.a. uitgevoerde activiteiten, projecten, aanpak selectie leveranciers, audits, verzekeringen etc)
 6. Bespreking en vaststelling van de jaarrekening inclusief voorstel tot bestemming eventueel exploitatieresultaat
 7. Verslag kascommissie
 8. Verlening van decharge/kwijting aan Bestuurders
 9. Benoeming van een accountant of kascommissie cf art 14 lid 6 en 7
 10. Vooruitzichten (planning) 2020 en verder
 11.  Vaststellen:
  1. In 2020 toe te kennen kortingen aan leden
  2. Vergoeding bestuurders (en vrijwilligers)
 12. Aftreedschema bestuurders, voorziening in eventuele vacatures
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 15. Napraten (met borrel?)

Als u al vragen, opmerkingen, suggesties etc heeft: meld het ons! Dat kan door te mailen, te bellen of langs te komen bij 1 van de bestuursleden.

Goed te weten:

 • Conform art 14 lid 2 en 3 krijgen alle leden voor de ALV een door alle bestuurders ondertekende kopie van de jaarrekening en het jaarverslag
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}