ALV

ALV 2020 - agenda, aanmelden, locatie etc

Het bestuur van de coöperatie Opgewekt Rijssen U.A. nodigt u uit voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering (ALV) die zal plaatsvinden in Rijssen in de Damzaal van het Parkgebouw op 28 mei 2020. De vergadering is toegankelijk voor alle geregistreerde leden van Opgewekt Rijssen.

De inloop en registratie start om 19:30, terwijl de vergadering om 20:00 begint. We verwachten uiterlijk 22:00 uur de vergadering te kunnen sluiten.

Vroegtijdig aanmelden is nodig: dan kunnen we u informeren, b.v. over een locatiewijziging als blijkt dat er meer mensen willen komen dan in de ruimte passen.

Aanmelden kan hier.

De voorlopige agenda (o.a. op basis van art 17 van onze oprichtingsakte, zie evt ook die statuten voor de regels rond een ALV):

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. (Vaststellen notulen vorige ALV: deze keer nog niet aan de orde)
 5. Jaarverslag (o.a. uitgevoerde activiteiten, projecten, aanpak selectie leveranciers, audits, verzekeringen etc)
 6. Bespreking en vaststelling van de jaarrekening inclusief voorstel tot bestemming eventueel exploitatieoverschot
 7. Verslag kascommissie
 8. Verlening van decharge/kwijting aan Bestuurders
 9. Benoeming van een accountant of kascommissie cf art 14 lid 6 en 7
 10. Vooruitzichten (planning) 2020-
 11.  Vaststellen:
  1. In 2020 toe te kennen kortingen aan leden
  2. Vergoeding bestuurders (en vrijwilligers)
 12. Aftreedschema bestuurders, voorziening in eventuele vacatures
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 15. Napraten (met borrel?)

Als u al vragen, opmerkingen, suggesties etc heeft: meld het ons! Dat kan door te mailen, te bellen of langs te komen bij 1 van de bestuursleden.

Goed te weten:

 • Conform art 14 lid 2 en 3 krijgen alle leden voor de ALV een door alle bestuurders ondertekende kopie van de jaarrekening en het jaarverslag
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}