Even voorstellen...

WIE IS WIE
in het bestuur 

even voorstellen...

Wie zijn wij?

Coöperatie Opgewekt Rijssen is een vrijwilligersorganisatie en kunt u vergelijken met een sport- of zangvereniging: een groep mensen die samen lokaal iets doen zonder winstoogmerk. Een coöperatie is een vereniging met een economisch doel (we wekken stroom op), dus met leden, die samen in een Algemene Ledenvergadering de belangrijkste besluiten nemen. Onderstaande Rijssenaren vormen het bouwbestuur (het bestuur todat er een Algemenen Ledenvergadering heeft plaatsgevonden).

In het bestuur:

JanAltena

Jan Altena

Penningmeester

Ik ben eigenaar van Adviesbureau Althea, waar ik ZZP-ers, ondernemers en particulieren help bij de boekhouding. Mijn motivatie om actief bezig te zijn in en me in te zetten voor de lokale opwekking van energie is te vinden in 3 wensen:
1. Het gebruik van fossiele brandstof meer en meer terug dringen.
2. Zonne-energie en wind-energie is gratis voorhanden en de productie steeds beter betaalbaar. Dit is nog onvoldoende zichtbaar in het gebruik.
3. Het gebruik van zonne-energie en wind-energie mogelijk maken voor alle lagen van de bevolking en niet alleen voor mensen die het kunnen betalen.
In de coöperatie ben ik penningmeester. Wilt u meer weten en spreken mijn wensen u aan; bel of mail gerust.


Vacature

Voorzitter

 


Gerwi 20Engberts

Gerwi Engberts

Lid

In het dagelijks leven ben ik bedrijfsadviseur en veehouder. In beide functies heb ik veelvuldig van doen met duurzame energie. In ons eigen veebedrijf zijn we ondertussen in belangrijke mate energieneutraal geworden. Als je enthousiast bent over zulke zaken heeft dat ongetwijfeld ook z’n weerslag op andere zaken. In ons adviesbedrijf begeleiden en adviseren we daardoor ook vaak ondernemers bij de opzet van eigen energieproductie en vragen we de subsidies voor hen aan.
In een aantal situaties is het gewenst om collectief energie op te wekken. En dat lokaal. En dan ook nog eens bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen uit te buurt. Dan is een coöperatie een prachtig middel om dat met elkaar te doen: van en voor inwoners en ondernemers! Dat heeft me mede gedreven om mijn steentje bij te dragen aan de realisatie van Energiecoöperatie Opgewekt Rijssen.


CorineTeeuwen

Corine Teeuwen

Secretaris

Ik ben als ZZP-er werkzaam en ontwikkel en onderhoud websites voor klanten. Ik geloof dat er in ons land nog niet voldoende wordt gedaan op het gebied van duurzame energie en vind lokale initiatieven in dit kader interessant omdat dichter bij je bed nu eenmaal meer tot de verbeelding spreekt dan ver. En samen staan we sterk, toch?
De website voor de coöperatie opzetten en onderhouden is natuurlijk een mooie taak voor mij.
Daarnaast ben ik secretaris en houd ik me bezig met de ledenadministratie.


RaoulTeeuwen

Raoul Teeuwen

Lid

Ik woon in Rijssen, heb 2 kinderen ('96 & '97) en werk bij SURFnet.nl. Ik ben ervan overtuigd dat snel actie nodig is om duurzamer met onze planeet om te gaan, en mede-Rijssenaar Henk Roosink heeft me laten zien dat de 'postcoderoosregeling' een mooie manier is om dat te doen. Er was een bestuur nodig om de coöperatie op te starten en leden te werven, en daar zet ik me graag voor in. Mensen die meer van/over me willen weten kunnen links vinden bij Gravatar. In dit bestuur ben ik gewoon lid en hou ik me o.a. bezig met communicatie.

Onze adviseurs

Wilma Paalman

Wilma Paalman

Wilma Paalman-Vloedgraven is deskundige op het gebied van duurzame energie en begeleidt als initiatievenmakelaar voor de provincie Overijssel duurzame projecten.

Henk Roosink

Henk Roosink

Henk Roosink is de financieel deskundige die het idee voor dit project en het bijbehorende rekenmodel heeft ontwikkeld.