Algemene Ledenvergadering

28 september 2021
Parkgebouw Rijssen

Inloop: 19:30
Aanvang vergadering: 20:00

Coronacheck app

Het bestuur nodigt de leden van Opgewekt Rijssen uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal, onder voorbehoud van evt. toekomstige maatregelen van het RIVM, plaatsvinden in het Parkgebouw.
Let op: vanwege de nieuwe maatregelen zal er aan de deur een QR-code getoond moeten worden middels de CoronaCheck-app. Graag ook een id-bewijs meebrengen!

 

  Wij hebben een vacature voor het bestuur! 
Denk jij dat je wel zou willen bijdragen aan de coöperatie, maak dan een afspraak voor een verkennend gesprek!

Agenda

 1. Opening vergadering 
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen notulen vorige vergadering
 5. Toelichting Jaarverslag 2020 
 6. Toelichting Jaarrekening 2020
 7. Verslag kascommissie
 8. Decharge bestuur 
 9. Samenstelling kascommissie 2021
 10. Toelichting uitbetaling korting leden eerste productiejaar
 11. Vooruitzichten 2021 en nieuwe regeling SCE
 12. Aftreedschema bestuur
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Aftreedschema bestuur

 • 2020: Raoul Teeuwen (lid, afgetreden)
 • 2021: Gerard Bakker (vz, niet herkiesbaar)
 • 2022: Jan Altena (penningmeester, niet herkiesbaar)
 • 2023: Gerwi Engberts (lid)
 • 2024: Corine Teeuwen (secretaris)
 • 2025: plaatsvervang(st)er van Gerard Bakker
 • 2026: plaatsvervang(st)er van Jan Altena
 • 2027: Gerwi Engberts of diens plaatsvervang(st)er
 • 2028: Corine Teeuwen of diens plaatsvervang(st)er