Skip to main content

Regeling Verlaagd Tarief

RVT voorbeelden archief

Jaarlijks bepaalt de coöperatie haar jaarproductie van de 3 daken die onder de RVT-regeling vallen (Daken Voortman Steel Group, Leverink Transport en Dierenhotel A1) en verdeelt deze opwek onder de aan deze daken gekoppelde leden.

Vervolgens dient de ledenadministratie Ledenverklaringen in bij de energiemaatschappijen waar deze leden tijdens dat productiejaar klant waren. Je krijgt als lid hier van ons per e-mail bericht van!

Op basis van deze Ledenverklaringen krijgen de leden van hun energiemaatschappij de energiebelasting terug. De ene maatschappij verwerkt dit op de jaarrekening, de andere stuurt hiervoor een postcoderoosfactuur, of correctiefactuur.

Nadat wij deze van het lid terug ontvangen, maakt de penningmeester tenslotte de verrekennota op. Hiermee draagt het lid het afgesproken deel van de energiebelasting aan de coöperatie af. Dit bedrag wordt bij het lid geincasseerd.

Deze afdracht en de opbrengst van de stroom van de daken wordt aangewend om de leningen die zijn aangegaan om de panelen te kunnen plaatsen, af te lossen.

Wanneer wordt de Ledenverklaring ingediend?

Dat verschilt per maatschappij. 

Maatschappijen zoals Engie en Greenchoice keren de energiebelasting uit direct na ontvangst van de Verklaring, dus die dienen we eind oktober/begin november in.

Andere maatschappijen keren vaak enkele weken uit nadat je je jaarafrekening ontvangt. Bij deze maatschappijen dienen we de Ledenverklaring in vlak voordat je je jaarafrekening ontvangt. 

Je ontvangt van ons een e-mail wanneer we de Ledenverklaring voor je hebben ingediend.

Ik kan de teruggaaf niet vinden

Een tot zes weken nadat wij de Ledenverklaring hebben ingediend (dat laten we per email aan je weten), kan je de teruggaaf van je energiemaatschappij verwachten.

Hieronder kun je per maatschappij terugvinden wat je zou moeten ontvangen. Je ontvangt dit per e-mail, dus zorg dat mails van je energiemaatschappij niet in je spam-folder komen!

Daarnaast wordt de postcoderoosfactuur ook in je online omgeving geplaatst. Daar kun je hem downloaden en vervolgens naar ons opsturen. 

Kun je hem nog steeds niet vinden? Bel/mail/chat met je energiemaatschappij!

Wat als ik de specificatie niet terugstuur?

Voordat in oktober ons nieuwe productiejaar start, kijken we van wie we nog steeds geen teruggaaf-specificatie hebben ontvangen.

Voor deze leden berekent de penningmeester het aandeel voor Opgewekt Rijssen o.b.v. de ingediende Ledenverklaring en incasseert dat alsnog bij het lid.

Je ontvangt daar de Verrekennota van in je mail.

Ik kan niet meer inloggen bij mijn vorige energieleverancier

Als je overstapt van energiemaatschappij, dan heb je, afhankelijk van de maatscappij, nog enkele weken toegang tot je Mijn<energie> omgeving. Daarna komt dat te vervallen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de informatie uit deze omgeving die je later nog nodig hebt.

Kun je er niet meer bij EN heb je ook de mails niet bewaard? Neem dan contact op met je oude maatschappij en vraag hen of ze de laatste correctiefactuur van de postcoderoos-teruggaaf nog een keer naar je willen mailen.

De ons bekende termijnen dat ex-klanten nog kunnen inloggen in hun Mijn<energie> omgeving:

  • Energiedirect / Essent: 3 maanden
  • Engie: 2 jaar (online, niet via de app)

Jaarproductie 2020-2021

Verdeling energiebelasting

Eerste 2 productiejaren

Jaarlijks wordt in de Algemene ledenvergadering vastgesteld wat de verdeling van de energiebelasting is; oftewel welk deel het lid mag houden en welk deel via de verrekennota voor de coöperatie wordt afgedragen.

Voor het derde productiejaar is dat: 0 cent.
Oftewel: alle terug ontvangen energiebelasting draag je af aan de coöperatie. Dit omdat de overheid de energiebelasting van een kleine 12 naar iets meer dan 4 cent heeft teruggebracht en de coöperatie dat deel nodig heeft om aan haar verplichtingen te voldoen.

Voor de eerste twee productiejaren lag dat anders en mocht het lid behouden:

Klanten van OM | nieuwe energie:

5 cent (bij afname stroom);
6 cent (bij afname gas en stroom).

Klanten van overige toegestane energiemaatschappijen:

3 cent

Hieronder staan voorbeelden van bij de RVT behorende correspondentie

Verrekennota

Voorbeeld met uitleg

Dit is een voorbeeld van een verrekennota, die je ontvangt van de penningmeester. De verrekennota wordt naar je gemaild.

Ledenverklaring

Voorbeeld met uitleg

Dit is een voorbeeld van een Ledenverklaring die de ledenadministratie voor je indient bij je energiemaatschappij.

Vattenfall Credit factuur

Voorbeeld met uitleg

Vattenfall maakt nav de Ledenverklaring een Credit factuur op. Deze ontvangt u of per post, of per mail/via uw online MijnVattenfall omgeving. Dit is afhankelijk van uw eigen keuze. Ze keren het bedrag vervolgens binnen 30 dagen uit op je bankrekening. Stuur deze factuur naar ons op! De penningmeester heeft deze nodig voor het opmaken van de Verrekennota.

Essent E-mail aankondiging

Voorbeeld met uitleg

Essent stuurt je een e-mail waarin ze aankondigen dat je energiebelasting terugkrijgt nav de ingediende Ledenverklaring. De specificatie daarvan, de correctiefactuur, komt in je "Mijn Essent" omgeving te staan en kun je daar downloaden. 

Essent correctiefactuur

Voorbeeld met uitleg

Essent maakt nav de Ledenverklaring een Correctiefactuur op. Deze kun je downloaden uit je "Mijn Essent" omgeving. Stuur deze factuur naar ons op! De penningmeester heeft deze nodig voor het opmaken van de Verrekennota.

Budget Energie Teruggave energiebelasting factuur

Voorbeeld met uitleg

Budget Energie maakt nav de Ledenverklaring een factuur Teruggave energiebelasting op. Deze ontvang je ca. 4 weken na ontvangst van je jaarafrekening en zal in je "Mijn Budget" omgeving te downloaden zijn. Stuur deze factuur naar ons op! De penningmeester heeft deze nodig voor het opmaken van de Verrekennota

Energiedirect correctiefactuur

Voorbeeld met uitleg

Energiedirect maakt nav de Ledenverklaring een Correctiefactuur op. Deze kun je downloaden in je "MijnEnergiedirect" omgeving. Stuur deze factuur naar ons op! De penningmeester heeft deze nodig voor het opmaken van de Verrekennota.

Greenchoice aankondiging

Voorbeeld met uitleg

Greenchoice stuurt je een creditnota met begeleidende brief (per POST!). Deze heet: Toepassing Verlaagd Tarief energiebelasting postcoderoos.pdf. Deze ontvang je vrij snel nadat de Ledenverklaring is ingediend, meestal zal dit in november/december zijn.

Greenchoice Creditnota

Voorbeeld met uitleg

Greenchoice maakt een Creditnota nav. de ingediende Ledenverklaring. Deze wordt PER POST verstuurd na het indienen, en is losgekoppeld van het moment waarop je je jaarrekening ontvangt. Omdat wij de ledenverklaringen eind okt-begin november indienen, kun je deze dus eind november, begin december verwachten. Stuur deze Creditnota naar ons op! De penningmeester heeft deze nodig voor het opmaken van de Verrekennota.

Oxxio eenmalige nota

Voorbeeld met uitleg

Oxxio maakt een eenmalige nota nav. de ingediende Ledenverklaring. Stuur deze eenmalige tnota naar ons op! De penningmeester heeft deze nodig voor het opmaken van de Verrekennota.

Eneco eenmalige vergoeding

Voorbeeld met uitleg

Eneco mailt jede "Eenmalige vergoeding" nav. de ingediende Ledenverklaring. De in de mail bijgevoegde specificatie zit als bijlage bij de mail en staat in "Mijn Eneco". Stuur deze specificatie naar ons op! De penningmeester heeft deze nodig voor het opmaken van de Verrekennota.

Engie email aankondiging

Voorbeeld met uitleg

Engie stuurt je enkele weken nadat wij de Ledenverklaring hebben ingediend een email met in het onderwerp "Regeling Verlaagd Tarief". Hierin kondigen zij aan dat je een creditfactuur krijgt, deze factuur zit ook als bijlage bij de mail. Tevens kun je deze daarna ook downloaden uit de MijnENGIE omgeving.

Engie creditfactuur

Voorbeeld met uitleg

De creditfactuur van Engie kun je downloaden uit je MijnENGIE omgeving onder de term "Factuur". Deze factuur is herkenbaar aan een negatief bedrag. Stuur deze factuur naar ons op! De penningmeester heeft deze nodig voor het opmaken van de Verrekennota.

Van de Bron jaarafrekening

Voorbeeld met uitleg

Van de Bron verwerkt de teruggave energiebelasting op je jaarafrekening. Op de eerste pagina van je jaarafrekening kun je al direct zien of deze is meegenomen.

Van de Bron jaarafrekening details

Voorbeeld met uitleg

Op deze pagina vind je de specificatie van de teurggave energiebelasting welke door Van de Bron op je jaarafrekening is verwerkt. Stuur deze pagina (of je hele jaarafrekening) naar ons op! De penningmeester heeft deze nodig voor het opmaken van de Verrekennota.

NLE Postcoderoos Proforma factuur

Bekijk het voorbeeld

NLE maakt nav de Ledenverklaring een Postcoderoos Proforma factuur aan. Deze ontvang je 2-4 weken nadat je je jaarrekening hebt ontvangen per e-mail en hij komt in "Mijn NLE" te staan. Stuur ons deze factuur! De penningmeester heeft deze nodig voor het opmaken van de Verrekennota.

Dit archief is op enig moment met zorg samengesteld. Het kan uiteraard voorkomen dat een energiemaatschappij wijzigingen aanbrengt in de hier getoonde voorbeelden. De voorbeelden geven je echter wel een indicatie wat je kunt verwachten en wat je jaarlijks naar ons moet opsturen.