Regeling Verlaagd Tarief

RVT-regeling

Op deze pagina leggen we uit wat de RVT-regeling betekent voor jou en de coöperatie.

De overheid wil duurzame lokale energie-initiatieven bevorderen. Daarom hebben ze in 2014 de Regeling Verlaagd Tarief (RVT) opgezet.
Op grond van deze RVT kunen leden van de coöperatie gedurende tenminste 15 jaar energiebelasting terug krijgen van hun energieleverancier.

Opgewekt Rijssen heeft onder deze regeling een drietal daken geexploiteerd:

Dak Dierenhotel A1

Holten

Dak Leverink Transport

Rijssen

Dak Voortman Steel Group

Rijssen

Hoe het werkt

Leden die aan 1 van deze daken gekoppeld zijn, hebben een eenmalige inleg in de coöperatie gedaan, welke gekoppeld is aan hun deelname, namelijk 1 cent per kWh waarvoor ze deelnemen. De deelname is weer afhankelijk van het jaarlijkse stroomverbruik van het lid en gemaximaliseerd op 10.000 kWh per jaar.

Jaarlijks wordt de jaarproductie van de drie daken vastgesteld. Dit gebeurt op 1 oktober van elk jaar.
De door deze drie daken geproduceerde stroom wordt vervolgens over de aan deze daken gekoppelde leden verdeeld, naar ratio van hun deelname. De ledenadministratie maakt vervolgens voor elk lid een zgn. Ledenverklaring op en dient deze in bij de energiemaatschappij waar het lid op dat moment klant is.

Op basis van deze Ledenverklaring krijgt het lid van zijn/haar energiemaatschappij energiebelasting terug.
De meeste energiemaatschappijen maken hiervoor een postcoderoos-factuur, en betalen de energiebelasting daarmee uit. Sommige energiemaatschappijen verwerken het op de jaarrekening van de klant.

Een deel van deze terugbetaalde energiebelasting mag het lid houden, een deel wordt via een door de penningmeester opgestelde verrekennota afgedragen aan de coöperatie. Deze afdracht is nodig om de lening van de coöperatie waarmee de zonnepanelen zijn gefinancierd, te kunnen aflossen.
Hoe groot deze afdracht is, wordt jaarlijks door de Algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld.

Ten tijde van het eerste en tweede productiejaar van de coöperatie was de afspraak dat het lid 3 cent van de energiebelasting mocht behouden en de rest aan de coöperatie werd afgedragen.
Voor leden die klant zijn bij om | nieuwe energie, geldt dat dit 6 cent is (bij afname van zowel gas en electirciteit), of 5 cent (bij afname van alleen electriciteit).

Voor het derde prodcutiejaar moet de verdeling nog worden vastgesteld in de ALV.

Jaaproductie 2020-2021:

Jaaproductie 2019-2020:

De huidige energiemarkt

en de gevolgen

De energiemarkt is de afgelopen maanden drastisch veranderd, mede door de oorlog in Oekraïne. De energieprijzen zijn fors gestegen en de overheid heeft al diverse maatregelen genomen om de huishoudens met lage inkomens tegemoet te komen.

Hiervoor is ook de energiebelasting verlaagd. Dit heeft gevolgen voor de energiebelasting die we via de RVT-regeling kunnen terugvragen (die is dus ook lager) en het gedeelte dat je daarvan zelf mag behouden (ook die wordt lager, of gaat zelfs terug naar 0).

De gevolgen hiervan moeten we nog berekenen. We houden je op de hoogte.

Toegestande energiemaatschappiijen

Onderstaande maatschappijen passen de RVT-regeling toe. Hier kun je dus naar overstappen.

anwb-energie
budgetenergie
coolblue-energie
degroenestroomfabriek
delta
dgb-energie
eneco
energiedirect
energievanons
energy-house
energy-zero
engie
eon
essent
gezinsenergie
greenchoice
huismerkenergie
leonzeewolde
mainenergie
nieuwestroom
nle
om-nieuwe-energie
oxxio
pureenergie
qwintenergie
servicehouse
vandebron
vattenfall

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Opgewekt Rijssen


©Opgewekt Rijssen. All rights reserved. Privacyverklaring | Cookieverklaring | Disclaimer