Skip to main content

Regeling Verlaagd Tarief

RVT-regeling

Op deze pagina leggen we uit wat de RVT-regeling betekent voor u en de coöperatie. Bekijk ook het animatiefilmpje!

De overheid wil duurzame lokale energie-initiatieven bevorderen. Daarom hebben ze in 2014 de Regeling Verlaagd Tarief (RVT) opgezet.
Op grond van deze RVT kunen leden van de coöperatie gedurende tenminste 15 jaar energiebelasting terug krijgen van hun energieleverancier
(deelnemende energieleveranciers vindt u onderaan deze pagina).

Opgewekt Rijssen heeft onder deze regeling een drietal daken geexploiteerd: Dak Voortman Steel Group, Dak Leverink Transport en Dak Dierenhotel A1.

Hoe het werkt

Korte uitleg van de RVT-regeling in een animatiefilmpje:

Leden die aan 1 van deze daken gekoppeld zijn, hebben een eenmalige inleg in de coöperatie gedaan, welke gekoppeld is aan hun deelname, namelijk 1 cent per kWh waarvoor ze deelnemen. De deelname is weer afhankelijk van het jaarlijkse stroomverbruik van het lid en gemaximaliseerd op 10.000 kWh per jaar.

Jaarlijks wordt de jaarproductie van de drie daken vastgesteld. Dit gebeurt op 1 oktober van elk jaar.
De door deze drie daken geproduceerde stroom wordt vervolgens over de aan deze daken gekoppelde leden verdeeld, naar ratio van hun deelname. De ledenadministratie maakt vervolgens voor elk lid een zgn. Ledenverklaring op en dient deze in bij de energiemaatschappij waar het lid op dat moment klant is.

Op basis van deze Ledenverklaring krijgt het lid van zijn/haar energiemaatschappij energiebelasting terug.
De meeste energiemaatschappijen maken hiervoor een postcoderoos-factuur, en betalen de energiebelasting daarmee uit. Sommige energiemaatschappijen verwerken het op de jaarrekening van de klant.

Een deel van deze terugbetaalde energiebelasting mag het lid houden, een deel wordt via een door de penningmeester opgestelde verrekennota afgedragen aan de coöperatie. Deze afdracht is nodig om de lening van de coöperatie waarmee de zonnepanelen zijn gefinancierd, te kunnen aflossen. Daar zijn we immers gezamelijk eigenaar van!

Hoe groot deze afdracht is, wordt jaarlijks door de Algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld.

Ten tijde van het eerste en tweede productiejaar van de coöperatie was de afspraak dat het lid 3 cent van de energiebelasting mocht behouden en de rest aan de coöperatie werd afgedragen.
Voor leden die klant waren bij om | nieuwe energie, was dit bedrag hoger.

Voor het derde prodcutiejaar is tijdens de ALV van 26 oktober 2022 vastgesteld dat de volledige energiebelasting wordt afgedragen aan de coöperatie. Dit, omdat de overheid de energiebelasting vanwege de energiecrisis heeft verlaagd naar 4 cent. 

*** UPDATE *** Sinds 1 januari 2023 is de energiebelasting weer verhoogd. Hierdoor kunnen we over het vierde productiejaar wel weer korting gaan geven! Hoe hoog die gaat worden, zal op de komende Algemene ledenvergadering worden voorgesteld en besloten.

Onze daken:

Dak Dierenhotel A1

Holten

Dak Leverink Transport

Rijssen

Dak Voortman Steel Group

Rijssen

De huidige energiemarkt

en de gevolgen

De energiemarkt is de afgelopen maanden drastisch veranderd, mede door de oorlog in Oekraïne. De energieprijzen zijn fors gestegen en de overheid heeft al diverse maatregelen genomen om de huishoudens met lage inkomens tegemoet te komen.

Hiervoor is ook de energiebelasting in 2022 verlaagd. Dit heeft gevolgen voor de energiebelasting die we via de RVT-regeling kunnen terugvragen (die is dus ook lager) en het gedeelte dat u daarvan zelf mag behouden. Dit is waarom het bestuur het voorstel aan de leden heeft gedaan om dit komend jaar op 0 cent te zetten. Dit, om te voorkomen dat de coöperatie dit jaar niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen; de zonnepanelen moeten immers wel worden afbetaald. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 26 oktober 2022 is dit voorstel aangenomen.

Jaaproductie 2021-2022:

Jaaproductie 2020-2021:

Toegestane energiemaatschappiijen

Onderstaande maatschappijen passen de RVT-regeling toe. Hier kunt u dus naar overstappen.
Geef ons altijd direct door naar wie u overstapt, de datum van overstap alsmede uw nieuwe klantnummer!

anwb-energie
budgetenergie
coolblue-energie
degroenestroomfabriek
delta
dgb-energie
dvep
easyenergy
eneco
energiedirect
energievanons
energy-house
energy-zero
engie
eon
essent
gezinsenergie
greenchoice
huismerkenergie
leonzeewolde
mainenergie
nieuwestroom
nle
om-nieuwe-energie
oxxio
pureenergie
qwintenergie
servicehouse
vandebron
vattenfall

Van de volgende maatschappijen weten wij dat ze NIET MEEDOEN. Als u hier naar overstapt, kunnen we voor u dus geen energiebelasting terugvragen:
Innova energie, Total energie, Frank energy, UnitedConsumers, Sefe energy (voorheen Gazprom), Shell Energy,  Zonneplan Zwolle