Skip to main content

Opgewekt Rijssen zoekt !

Vacatures

Opgewekt Rijssen is een vrijwilligersorganisatie, met als missie: "samen duurzame energie opwekken".

De coöperatie is eind 2017 opgericht en heeft inmiddels op een zestal bedrijfsdaken in de gemeente Rijssen-Holten meer dan 5000 zonnepanelen geplaatst voor haar leden. Met actieve burgerparticipatie en veel enthousiasme en inzet willen we Rijssen-Holten zo duurzaam mogelijk maken en vooral de inwoners daarvan laten profiteren. Onze visie is dan ook: "samen profiteren van verduurzamen".

Dit past uiteraard uitstekend bij de coöperatieve gedachte, het samen doen. 

Binnen Opgewekt Rijssen hebben we de volgende taakverdeling gemaakt, zodat het vrijwilligerswerk voor iedereen behapbaar blijft:

 1. Het bestuur houdt zich bezig met besturen en heeft de focus op lange termijn;
 2. De werkgroepen houden zich bezig met de ondersteunende processen;
 3. De bouwcommissie richt zich op het voorbereiden en uitvoeren van projecten.

Ter versterking van onze organisatie zijn we op zoek naar een bestuurder voor de functie van Penningmeester. Tevens zoeken wij helpende handjes voor deel-activiteiten binnen de werkgroepen van de coöperatie.

Wij streven naar een inzet van ongeveer 4-6 uur per maand per rol; we hebben het immers allemaal al druk genoeg!

Dus heeft u wel een paar uurtjes per maand over? En spreekt onze doelstelling u aan ? Dan maken wij graag kennis met u en gaan samen op zoek naar een geschikte rol voor u.

Vacature: Penningmeester

De penningmeester fungeert namens het bestuur als opdrachtgever voor ons externe administratie bureau en bewaakt de financiële positie van de coöperatie.

De penningmeester wordt in de uitvoerende werkzaamheden ondersteund door de Werkgroep Financiën&Administratie.

Helpende handjes voor de Werkgroep Techniek & Data

De werkgroep bewaakt de operationele daken en adviseert het bestuur hierover (wel/niet schoonmaken, onderdelen vervangen obv berekeningen, zijn er storingen, etc)

Lijkt het u leuk om ons hierbij te ondersteunen? Laat het ons dan weten!

Helpende handjes voor de werkgroep PR & Communicatie

De werkgroep houdt zich bezig met de Public Relations (PR) & communicatie naar buiten. Hoe treden we naar buiten, en wanneer. Hoe bereiken we onze leden, maar ook potentiële nieuwe leden indien daar behoefte aan is. 

De werkgroep blijft op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid/zon-op-dak/regelgeving/etc, door: 

 1. volgen nieuws via diverse platforms (dagbladen, facebookgroepen etc) 
 2. abonneren op nieuwsbrieven van EnergieSamen, HierOpgewekt, Natuur&Milieu Overijssel, EFO, coöperaties in de buurt, etc. 
 3. lezen van lokale kranten ed. 

De werkgroep:

 • stelt nieuwsberichten op tbv website 
 • publiceert nieuws op social media kanalen
 • stelt nieuwsberichten op voor lokale media (Tubantia, Hart van Rijssen etc) 
 • bewaakt de actualiteit van communicatie naar bezoekers van de website en doet verbetervoorstellen.
 • maakt een plan voor het versterken van de relatie tussen de leden, maar onderhoudt ook de relatie met externe partijen, zoals dakeigenaren, gemeente etc.
 • verzorgt de communicatie naar buiten (leden en externe partijen)
 •  bereidt de Algemene ledenvergaderingen en informatiebijeenkomsten voor
 • zet zich in om Opgewekt Rijssen zichtbaar te houden, door mee te doen met acties georganiseerd door derden (bijv zwerfvuil rapen met Duurzaam Holten, de Meer-bomen actie van Urgenda, etc)

Wij willen deze taken uiteraard graag verdelen onder meerdere leden! Daarmee blijft alles voor iedereen ook een beetje te doen.

Dus zit hier wat voor u bij? Laat het ons weten! 

Helpende handjes voor de werkgroep Financiën & Administratie

Deze werkgroep houdt zich bezig met het ondersteunen van de penningmeester in de financiële taken en verzorgt samen met de secretaris de ledenadministratie. 

Zo stelt de werkgroep jaarlijks Ledenverklaringen op voor de leden die gebruik maken van de Regeling Verlaagd Tarief, zorgt ervoor dat de specificaties van de leden terugkomen naar de administratie, stelt samen met de penningmeester de verrekennota’s op en zet de incassobestanden klaar ter accordering door de penningmeester. 

Overige taken:

 • er voor zorgen dat de rentebetalingen en aflossingen op lopende Achtergestelde geldleningen tijdig klaar staan;
 • mutaties van leden in hun persoonlijke gegevens verwerken in de ledenadministratie;
 • deelnames van leden aan daken aanpassen indien daar reden toe is;
 • de SCE uitbetalingen afkomstig van RvO*) controleren en uitbetalingen naar de leden die gebruik maken van deze SCE-regeling klaarzetten;
 • zorgen dat de ledenadministratie en de klantadministratie van OM | nieuwe energie gelijk blijven lopen;
 • nieuwe Business Cases door voor nieuwe daken doorrekenen en het bestuur hierover adviseren;
 • offertes opvragen en vergelijken en daarover een advies uitbrengen.

Liggen hier wat taken van in uw straatje? Laat het ons weten!