Opgewekt Rijssen zoekt !

Vacatures

Opgewekt Rijssen is een vrijwilligersorganisatie, met als missie: "samen duurzame energie opwekken".

De coöperatie is eind 2017 opgericht en heeft inmiddels op een zestal bedrijfsdaken in de gemeente Rijssen-Holten meer dan 5000 zonnepanelen geplaatst voor haar leden. Met actieve burgerparticipatie en veel enthousiasme en inzet willen we Rijssen-Holten zo duurzaam mogelijk maken en vooral de inwoners daarvan laten profiteren. Onze visie is dan ook: "samen profiteren van verduurzamen".

Dit past uiteraard uitstekend bij de coöperatieve gedachte, het samen doen. 

Ter versterking van onze organisatie zijn we op zoek naar een paar krachtige bestuurders voor de functies van Voorzitter en Penningmeester. Tevens zoeken wij helpende handjes voor deel-activiteiten binnen de werkgroepen van de coöperatie.

Spreekt onze doelstelling u aan en wilt u daar uw steentje aan bijdragen? Dan maken wij graag kennis met u!

Vacature: Voorzitter

De voorzitter heeft bij voorkeur affiniteit met organiseren. Uiteindelijk is leiderschap de kunst alle mogelijkheden die in de mensen zitten zo goed mogelijk te gebruiken. Leidinggeven betekent niet dat je altijd alles voor een groep moet doen. Het kan ook zijn dat je je op de achtergrond moet houden om de groep zelf te laten werken. De voorzitter is eerder de spin in het web dan de baas van de organisatie. 

 1. Coördineren en leidinggeven
  het afstemmen van alle activiteiten binnen de coöperatie; 
 2. Samenwerken en delegeren
  Delegeert taken en stimuleert samenwerking 
 3. Bemiddelen
  Verschillende partijen op 1 lijn krijgen 
 4. Communiceren
  Goed kijken en luisteren. 
 5. Representatie
  Spreekbuis van het bestuur naar leden / vrijwilligers / externen 
 6. Vergaderen
  Leiden van de vergaderingen (ALV en bestuursvergaderingen). Verantwoordelijk voor besluitvorming.
   

Verantwoordelijkheden en taken 

 • Voorzitter van de vergaderingen en mede verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake operationele zaken aangaande de coöperatie.  
 • Vergadert met de leden van het bestuur van de coöperatie om de richting van de coöperatie te beoordelen en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met de missie van de coöperatie. 
 • Werk samen met de leden het bestuur om een korte- en langetermijnstrategie voor de coöperatie te plannen en te implementeren en houd toezicht op de volledige werking van de coöperatie en zorg ervoor dat de doelstellingen worden gehaald op basis van de richting die is vastgelegd in de strategie. 
 • Houd toezicht op (het tijdig nakomen) van begrotingen, jaarverslagen  en overeenkomsten,  (mede-)ondertekent deze en legt verantwoording af aan de leden. 
 • Treed op als het gezicht van de coöperatie in de omgang met (lokale) overheden, de leden en de lokale gemeenschap. 

 

Kwalificaties en vaardigheden 

 • Goede communicatieve vaardigheden gericht op samenwerken en verbinden met bestuursleden. 
 • Bestuurlijke antenne, gevoel voor politiek en bestuurlijke verhoudingen. 
 • Financiële en operationele basiskennis (verwerven), alsmede kennis van regelgeving, beleid en procedures die van invloed zijn op de coöperatie
 • Sterke leiderschapskwaliteiten en overtuigingskracht met het vermogen om mensen te inspireren tot actie. 
Vacature: Penningmeester

De penningmeester past op de centen en zoekt de financiële middelen. Hij/zij vertaalt beleid in geld. Voorop staat dat de penningmeester plezier in het omgaan met cijfers heeft en zich verbonden voelt met de organisatie. 
Taken:

 1. Het financieel beheer voeren  
  1. Boekhouding 
  2. Financieel jaarverslag 
  3. Financieel archief 
  4. Afhandeling dagelijkse financiële zaken 
 2. Opstellen van een jaarbegroting 
 3. Bewaken van de begroting 
 4. Werven van financiële middelen 
  1. Subsidies 
  2. Fondsen 
  3. Ledenbijdragen 
  4. Leningen etc 
 5. Zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen 
 6. Regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen 
Helpende handjes voor de Werkgroep Techniek & Data

Deze werkgroep houdt zich bezig met de performance van de gerealiseerde daken. Daarnaast denkt de werkgroep mee over nieuw te plaatsen daken en werkt daarvoor samen met de Financieel & Technisch Adviseur door de concept Business Case door te nemen op technische aspecten. De werkgroep adviseert het bestuur over nieuwe en bestaande daken.  

De werkgroep bewaakt de operationele daken en adviseert het bestuur hierover (wel/niet schoonmaken, onderdelen vervangen obv berekeningen, zijn er storingen, etc)

De werkgroep beoordeelt dakplan, dakconstructie en PR-ratio van potentiële nieuwe daken.

Lijkt het u leuk om ons hierbij te ondersteunen? Laat het ons dan weten!

Helpende handjes voor de werkgroep PR & Communicatie

De werkgroep houdt zich bezig met de Public Relations (PR) & communicatie naar buiten. Hoe treden we naar buiten, en wanneer. Hoe bereiken we onze leden, maar ook potentiële nieuwe leden indien daar behoefte aan is. 

De werkgroep blijft op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid/zon-op-dak/regelgeving/etc, door: 

 1. volgen nieuws via diverse platforms (dagbladen, facebookgroepen etc) 
 2. abonneren op nieuwsbrieven van EnergieSamen, HierOpgewekt, Natuur&Milieu Overijssel, EFO, coöperaties in de buurt, etc. 
 3. lezen van lokale kranten ed. 

De werkgroep:

 • stelt nieuwsberichten op tbv website 
 • publiceert nieuws op social media kanalen
 • stelt nieuwsberichten op voor lokale media (Tubantia, Hart van Rijssen etc) 
 • bewaakt de actualiteit van communicatie naar bezoekers van de website en doet verbetervoorstellen.
 • maakt een plan voor het versterken van de relatie tussen de leden, maar onderhoudt ook de relatie met externe partijen, zoals dakeigenaren, gemeente etc.
 • verzorgt de communicatie naar buiten (leden en externe partijen)
 •  bereidt de Algemene ledenvergaderingen en informatiebijeenkomsten voor
 • zet zich in om Opgewekt Rijssen zichtbaar te houden, door mee te doen met acties georganiseerd door derden (bijv zwerfvuil rapen met Duurzaam Holten, de Meer-bomen actie van Urgenda, etc)

Zit hier wat voor u bij? Laat het ons weten!

Helpende handjes voor de werkgroep Financiën & Administratie

Deze werkgroep houdt zich bezig met het ondersteunen van de penningmeester in de financiële taken en verzorgt samen met de secretaris de ledenadministratie. 

Zo stelt de werkgroep jaarlijks Ledenverklaringen op voor de leden die gebruik maken van de Regeling Verlaagd Tarief, zorgt ervoor dat de specificaties van de leden terugkomen naar de administratie, stelt samen met de penningmeester de verrekennota’s op en zet de incassobestanden klaar ter accordering door de penningmeester. 

Overige taken:

 • er voor zorgen dat de rentebetalingen en aflossingen op lopende Achtergestelde geldleningen tijdig klaar staan;
 • mutaties van leden in hun persoonlijke gegevens verwerken in de ledenadministratie;
 • deelnames van leden aan daken aanpassen indien daar reden toe is;
 • de SCE uitbetalingen afkomstig van RvO*) controleren en uitbetalingen naar de leden die gebruik maken van deze SCE-regeling klaarzetten;
 • zorgen dat de ledenadministratie en de klantadministratie van OM | nieuwe energie gelijk blijven lopen;
 • nieuwe Business Cases door voor nieuwe daken doorrekenen en het bestuur hierover adviseren;
 • offertes opvragen en vergelijken en daarover een advies uitbrengen.

Liggen hier wat taken van in uw straatje? Laat het ons weten!

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Opgewekt Rijssen


©Opgewekt Rijssen. All rights reserved. Privacyverklaring | Cookieverklaring | Disclaimer