Profiteren als lid

Bijna alle inwoners van Rijssen-Holten en omstreken kunnen zonder van energieleverancier te veranderen (!) gemiddeld 100 euro per jaar besparen op hun energierekening! En dat 15 jaar lang! Lees hieronder hoe dat mogelijk is.

Hoe zit ons aanbod in elkaar?

De overheid wil duurzame lokale energie-initiatieven bevorderen en heeft daarom de 'Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting bij collectieve opwek' (RVT), ook wel 'postcoderoos', opgezet. Op grond van de RVT krijgt u gedurende tenminste 15 jaar de energiebelasting, in 2019 12 cent (incl. btw) per kWh, bij de jaarafrekening terug van uw energieleverancier. Van dat voordeel maken we met elkaar gebruik! Uw besparing is gemaximeerd tot een verbruik van 10.000 kWh. Om gebruik te maken van de RVT, dient u lid te worden van een lokale coöperatie.

De coöperatie gebruikt een deel van de 'bespaarde belasting' om zonnepanelen op bedrijfsdaken in Rijssen-Holten te leggen en zo voor leden duurzame, echt groene, energie op te wekken. De rest van de bespaarde belasting gaat naar de leden: per saldo levert dit u als lid in 2019 een korting van 3 cent per kWh op. De korting wordt 5 cent als u klant wordt van ons eigen energiebedrijf.

De korting per kWh na 2019 is mede afhankelijk van de werkelijke stroomproductie, de energiebelasting en de verkoopprijs van de geproduceerde stroom. Het bestuur heeft hierbij zeer voorzichtige aannames gedaan. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat de korting de komende jaren beperkt moet worden.

De korting gaat in op het moment dat de panelen op het dak van Voortman stroom gaan produceren. 

Om optimaal gebruik te maken van de RVT moet alle stroom die we als coöperatie produceren door onze leden afgenomen worden. Om te voorkomen dat we door lager dan geraamd stroomverbruik niet alle geproduceerde stroom onder de RVT kunnen brengen, gaan we pas investeren als het door leden opgegeven verbruik ruim boven de geraamde stroomproductie ligt. We mikken er daarbij op dat leden over tenminste 85% van hun opgegeven stroomverbruik van de korting profiteren.

U doet als lid eenmalig een inleg in onze coöperatie. Dit is 1 cent per kWh over 85% van uw opgegeven verbruik. Dus verbruikt u nu 4.000 kWh per jaar, dan is dat 85% van 4.000 * 1 cent = 34 euro. Deze inleg verrekenen wij met de 3 of 5 cent korting na afloop van het eerste dat de zonnepanelen voor u stroom hebben geproduceerd. Lidmaatschap is een 15-jarig voordeelticket!

U kunt zich hier aanmelden als lid van onze coöperatie.
Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te weigeren indien een optimale uitvoering van de RVT dat vereist.

Overige voordelen

Leden hebben voorrang bij inschrijving op de door de coöperatie bij iedere nieuwe investeringsronde uit te geven achtergestelde lening. Deze geeft een rente van 5%.

Als lid bent u mede-eigenaar van onze coöperatie (zie onze Statuten). U deelt als lid mee in de reserve die de coöperatie opbouwt. De leden beslissen samen wat hiermee gebeurt.

Aan het lidmaatschap zijn geen risico’s verbonden. Die liggen bij de financiers van Opgewekt Rijssen. In het slechtst denkbare geval verliest u (een deel van) de korting per kWh.