Profiteren als deelnemer in de achtergestelde geldlening

De coöperatie dient de investeringen in haar zonnepaneleninstallaties te financieren. De coöperatie financiert

  • 80% op basis van een lening van het Energie Fonds Overijssel (EFO).
  • 1% wordt met de eenmalige inleg door leden gefinancierd (1 cent per kWh over 85% van uw verwachte stroomverbruik).
  • De resterende 19% financiert de coöperatie met een achtergestelde geldlening. Dit is een lineaire lening met een looptijd van 15 jaar die een rente van 5% oplevert.

Deze pagina gaat over die laatste lening. Leden van Opgewekt Rijssen krijgen voorrang bij inschrijven op deze lening. Deelname aan de lening levert meer rente op dan een spaarrekening bij de bank. Bovendien helpt u mee lokaal groene stroomproductie van de grond te krijgen.

De achtergestelde lening is risicodragend kapitaal van de coöperatie. Hoewel wij denken dat de risico’s beperkt zijn, adviseren wij het prospectus over de lening dat bij elke nieuwe financieringstranche op onze website komt te staan goed te lezen.

  De inschrijving voor de achtergestelde geldlening januari 2020 (Daken Leverink en Dierenhotel) is gesloten. 
  Op het moment dat de coöperatie financiering nodig heeft, worden leden geïnformeerd en wordt inschrijving op de lening open gesteld. Als het zover is ontvangt u daarover als lid bericht.
Nog geen lid? U kunt hier lid worden van Opgewekt Rijssen.
  De inschrijving voor de achtergestelde geldlening mei 2019 is nu ook geopend voor niet-leden. 
Inschrijven is mogelijk tot 30 juni 2019


Informatiememorandum Inschrijven


  De inschrijving voor de achtergestelde geldlening mei 2019 (Dak Voortman) is gesloten.