Skip to main content

Deelnemer Achtergestelde geldlening

De coöperatie dient de investeringen in haar zonnepaneleninstallaties te financieren. De coöperatie financiert

  • 80% op basis van een lening van het Energie Fonds Overijssel (EFO).
  • 1% wordt met de eenmalige inleg door leden gefinancierd.
  • De resterende 19% financiert de coöperatie met een Achtergestelde geldlening (AGL). Dit is een lineaire lening met een looptijd van 15 jaar die een aantrekkelijke rente oplevert.

Deze pagina gaat over die laatste lening, de AGL. Leden van Opgewekt Rijssen kunnen inschrijven op deze lening. Deelname aan de lening levert meer rente op dan een spaarrekening bij de bank. Bovendien help je hierbij mee lokaal groene stroomproductie van de grond te krijgen.

De Achtergestelde lening is risicodragend kapitaal van de coöperatie. Hoewel wij denken dat de risico’s beperkt zijn, adviseren wij het informatiememorandum over de lening dat bij elke nieuwe financieringstranche op onze website komt te staan goed te bestuderen.