Skip to main content

Cookieverklaring

Dit is de cookieverklaring van Coöperatie Opgewekt Rijssen. Opgewekt Rijssen bevindt zich op de van Heekstraat 5, 7462 NH te Rijssen en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 705264303.
In deze verklaring legt Opgewekt Rijssen uit wat ons cookiebeleid is. Meer informatie over de algemene gegevensverwerking vind u in onze privacyverklaring.

Welke cookies gebruikt Opgewekt Rijssen?

Opgewekt Rijssen gebruikt uitsluitend statistische Google analytics cookies waarmee we inzicht krijgen in:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website; en
  • De internetbrowser en het apparaat type waarmee u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Opgewekt Rijssen gebruikt deze cookies uitsluitend voor analytische doeleinden (om te kijken of onze website optimaal functioneert).

Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw device (computer, tablet of smartphone). 

Statistische cookies

Google Analytics

Opgewekt Rijssen maakt gebruik van Google Analytics. Daardoor is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel te zien hoe onze website wordt gebruikt en waar we de website kunnne verbeteren. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Opgewekt Rijssen heeft hier geen invloed op.

Hoe beschermt Opgewekt Rijssen uw privacy

Opgewekt Rijssen heeft de door de Autoriteit Persoonsgegevens aanbevolen maatregelen (zie de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, d.d. maart 2018) getroffen om uw privacy te waarborgen:

  1. Opgewekt Rijssen heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  2. Opgewekt Rijssen maskeert het laatste octet van het IP-adres;
  3. Opgewekt Rijssen heeft alle opties m.b.t. het “gegevens delen” binnen Google Analytics uitgezet;
  4. Opgewekt Rijssen maakt naast de webmaster tools (t.b.v. goed laten functioneren van de website) geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Door het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics hoeft Opgewekt Rijssen geen toestemming (zie diezelfde handleiding) te vragen aan de bezoeker.

Wat moet u doen als u geen cookies wilt

Indien u helemaal niet met Google Analytics geconfronteerd wilt worden, kun u hiervoor een add-on installeren in uw browser. Download en installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wat als het cookiebeleid van Opgewekt Rijssen wijzigt?

De regels rondom cookies alsook de wijze waarop Opgewekt Rijssen deze gebruiken kunnen veranderen. Opgewekt Rijssen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Bezoekers van onze website wordt aangeraden deze verklaring regelmatig te controleren.

Versie 14 januari 2019