Profiteren als dakeigenaar

Als coöperatie hebben we dakeigenaren nodig die hun dak beschikbaar willen stellen aan de coöperatie voor het plaatsen van panelen. Vooral daken van grote industriële of agrarische bedrijfsgebouwen, kantoren of appartementsgebouwen zijn interessant. De dakeigenaar hoeft zelf niets te investeren. De coöperatie betaalt de zonnepaneleninstallatie en haar eigen netwerkaansluiting.

De coöperatie sluit een Overeenkomst tot vestigen recht van opstal met de dakeigenaar om panelen op het dak te mogen plaatsen. Dakeigenaren ontvangen daarvoor een vergoeding. Deze is voor iedere dakeigenaar gelijk, maar wel afhankelijk van hoe gunstig het dak ligt ten opzichte van de zon. De vergoeding ligt tussen € 3 en € 4 per paneel van 300 Wp per jaar. De dakeigenaar kan er voor kiezen een voorschot op de totaal over 15 jaar geraamde vergoeding te krijgen. Dat voorschot is ongeveer 11 keer de jaarlijkse vergoeding. Na 15 jaar eindigt het opstalrecht en krijgt de dakeigenaar de mogelijkheid om de installatie om niet over te nemen. 

De volgorde waarin de coöperatie de aangemelde daken belegt met zonnepanelen is niet perse op volgorde van aanmelding. Belangrijk is ook het aantal leden dat qua postcode aan het dak gekoppeld kan worden (in verband met het nabijheidsvereiste van de RVT) en de levertijd op de door de coöperatie bij Enexis te bestellen elektriciteitsaansluiting.

Heeft u belangstelling om uw dak beschikbaar te stellen voor de coöperatie, meld u dan aan als dakeigenaar. Na aanmelding nemen wij contact met u op.