Profiteren als dakeigenaar

Als coöperatie hebben we dakeigenaren nodig die hun dak beschikbaar willen stellen aan de coöperatie voor het plaatsen van zonnepanelen. Vooral daken van industriële of agrarische bedrijfsgebouwen, kantoren of appartementsgebouwen zijn interessant. Bij voorkeur passen er minimaal 200 panelen op. De dakeigenaar hoeft zelf niets te investeren. De coöperatie betaalt de zonnepaneleninstallatie en haar eigen netwerkaansluiting.

De coöperatie sluit een Overeenkomst tot vestigen recht van opstal met de dakeigenaar om panelen op het dak te mogen plaatsen.

Dakeigenaren ontvangen daarvoor een vergoeding. Deze is in principe voor iedere dakeigenaar gelijk, maar wel afhankelijk van hoe gunstig het dak ligt ten opzichte van de zon. Ter indicatie: de vergoeding ligt tussen € 3,80 en € 4,50 per paneel van 360 Wp per jaar. De dakeigenaar kan er voor kiezen de 15-jarige dakhuur als bedrag ineens uitgekeerd te krijgen. Dat bedrag is ongeveer 11 keer de jaarlijkse vergoeding. Na 15 jaar eindigt het opstalrecht en krijgt de dakeigenaar de mogelijkheid om de installatie over te nemen. 

De volgorde waarin de coöperatie de aangemelde daken belegt met zonnepanelen is niet perse op volgorde van aanmelding. Belangrijk is namelijk de levertijd op de door de coöperatie bij Enexis te bestellen elektriciteitsaansluiting.

Heeft u belangstelling om uw dak beschikbaar te stellen voor de coöperatie, meld u dan aan als dakeigenaar. Na aanmelding nemen wij contact met u op.

Wij gingen u voor

Rijssen

Voortman Steel Group

Holten

Lubbersen

Holten

Dierenhotel A1

Rijssen

Troost Hoveniers

Holten

Markvoort

Rijssen

Leverink Transport

Zuna

Kalfsvlees Zuna

Rijssen

Ligtenberg Uw Schilder

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Opgewekt Rijssen


©Opgewekt Rijssen. All rights reserved. Privacyverklaring | Cookieverklaring | Disclaimer