vragen over de cooperatie, over zonnepanelen of de subsidieregeling?

FAQ
veelgestelde vragen

Voor als je meer wilt weten

Hieronder kunt u veelgestelde vragen en antwoorden terugvinden. Let op: deze zijn gericht op de leden die gebruik maken van de zgn. Regeling verlaagd tarief (RVT)
Over enige tijd zullen wij hier ook een veelgestelde vragen lijst maken voor de nieuwe Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE), welke gestart is op 1 april 2021.

 

Hoe kan ik nu meedoen?

U kunt op de volgende manieren meedoen: 

  1. U heeft een bedrijfsdak en wilt dat wel ter beschikking stellen voor zonnepanelen: mail ons!
  2. U bent inwoner van Rijssen, Holten of 1 van de hier genoemde postcoes en wilt zorgen dat Nederland een beetje groener wordt en wil goedkoop groene energie gaan gebruiken via zonnepanelen die onze coöperatie op bedrijfsdaken in Rijssen plaatst: meld je aan.
  3. U wilt een leuk rendement op uw spaargeld: u doet mee in de financiering van de zonnepanelen. We informeren u zodra we onze eerste lening crowdfunden.

Wat levert het me op?

Geld! Maar voorop staat (hopelijk ook bij u) dat u de wereld een beetje beter maakt, door over te stappen op echt groene energie. En u draagt bij aan een beweging waarin burgers eigenaar zijn van de installaties waarmee groene energie wordt geproduceerd en dus ook beslissen waar en hoe geproduceerd wordt. Behalve de lasten ook 100% de lusten van groene energie.

Lidmaatschap van onze coöperatie betekent dat u tenminste 15 jaar lang (wettelijk gegarandeerd) geen energiebelasting betaalt over de stroom die u met uw aandeel in de coöperatie opwekt. Bijna iedereen kan daardoor geld besparen zonder van energieleverancier te veranderen: voorwaarde is dat u energie koopt bij een hier genoemde leveranciers.

In ons concept dragen de leden van de wettelijke korting, in 2019 12 cent incl. btw per kWh, een deel als jaarlijkse inleg af aan de coöperatie voor betaling van exploitatielasten om de zonnepanelen op bedrijfsdaken te kunnen leggen (met name rente en aflossing van de voor 99% met leningen gefinancierde investeringen). Als u als lid stroom afneemt van ons eigen energiebedrijf om | nieuwe energie draagt u daarvan 6 cent af (7 cent als u alleen stroom afneemt), als u bij een ander energiebedrijf klant blijft 9 cent. Voor u blijft er dan een direct voordeel per kWh over van resp. 6 en 3 cent per kWh.
Als coöperatie streven we ernaar dat u over tenminste 85% van uw opgegeven stroomverbruik van de korting profiteert. U deelt mee in exploitatieresultaten en in voordelen van andere projecten waartoe de leden mogelijk in de toekomst besluiten. 

Leden kunnen daarnaast geld lenen aan de coöperatie en daarmee profiteren van een mooi rendement op uw geld.

Maar nogmaals: We hopen dat u zelf ook de waarde ziet van meedoen in wat zo mooi heet, de energietransitie. Dat u later aan uw (klein)kinderen op hun vraag "Wat deed u?" kunt vertellen van uw lidmaatschap aan onze coöperatie en gebruik van 100% duurzame stroom!

Wat kost het om mee te doen?

Om lid te worden betaalt u een intiele inleg; enkele tientjes lidmaatschapsgeld: de hoogte wordt berekend op basis van de hoeveelheid energie die u gaat afnemen. Is uw verbruik nu bijvoorbeeld 4.000 kWh, dan mag u voor maximaal 3.400 kWh (85%) mee doen, en betaalt u éénmalig € 34. Dit verrekenen we met de korting over het eerste jaar. Dus u betaalt pas voor het lidmaatschap als het voordeel van het lidmaatschap gerealiseerd is, en verdient u uw eenmalige bijdrage al in het eerste jaar terug, om daarna nog 14 jaar lang te besparen! Mocht u om welke reden dan ook dus niet meer mee kunnen doen na x jaar, dan is uw 'verlies' dat u geen korting meer heeft.

Hoe zit dat nu met die 85%?

U krijgt korting over het aantal kWh dat met uw aandeel in de coöperatie wordt opgewekt. Dat aandeel is uw procentuele aandeel in de coöperatie. Als er drie leden zijn met resp. een inleg van € 20, € 30 en € 50, dan is hun aandeel resp. 20%, 30% en 50%. Als de productie in enig jaar 11.000 is dan krijgt elk lid over 2.200, 3.300 en 5.500 kWh korting.

Op grond van de Regeling verlaagd tarief is de korting beperkt tot uw eigen stroomverbruik (en gemaximeerd op 10.000 kWh per jaar). De coöperatie Opgewekt Rijssen als totaal kan dus ook alleen over de geproduceerde stroom energiebelasting terugontvangen voorzover dat door haar leden verbruikt wordt. Voor de coöperatie is het daarom belangrijk dat de leden als totaal meer stroom verbruiken dan de coöperatie produceert. De gewenste verhouding tussen productie en totaal verbruik is 85 : 100. Bij wijze van voorbeeld: als we 85.000 kWh met een zonnepaneleninstallatie denken te gaan produceren, dan investeren we pas als we een zodanig aantal nieuwe leden hebben dat die met elkaar ongeveer 100.000 kWh volgens hun opgave bij de aanmelding als lid hebben opgegeven.

Dat aandeel in de coöperatie van ieder lid wordt in principe bepaald door de eenmalige inleg van 1 cent per kWh. Omdat we er op mikken dat de leden over tenminste 85% van hun stroomverbruik van de korting profiteren, laten we hen ook slechts over 85% van het door hen opgegeven stroomverbruik inleg betalen. 

Die 85% verbruik waarvoor de korting geldt is wat ons betreft een minimum: de productie is voorzichtig geraamd, zodat het in de praktijk eerder mee dan tegen zal vallen. Bovendien hanteren we veilige marge in onze financiële begroting, zodat de Algemene Ledenvergadering in principe kan besluiten de korting per kWh in enig jaar iets te verhogen.

Kan iedereen mee doen?

Bijna iedereen in Rijssen, Holten of 1 van de hier genoemde postcoes kan meedoen, zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers. Enige voorwaarde is dat u een kleinverbruik aansluiting hebt (aansluiting met een doorlaatwaarde van maximaal 3*80 Amp) en een eigen energierekening hebt (als je energie wordt verrekend in de huurprijs kunt u helaas niet meedoen).
Ook mensen die al zonnepanelen op hun eigen huis hebben geplaatst kunnen meedoen, maar dan alleen voor het aantal kWh waarover ze nog energiebelasting betalen en dus niet zelf opwekken. 

Moet ik overstappen naar een bepaalde energieleverancier?

Nee, dat hoeft niet. We zien wel graag dat u overstapt naar om | nieuwe energie. Want zo helpt u het groenste coöperatieve energiebedrijf van NL, waar wij ook lid van zijn, groot te worden en schaalvoordelen te behalen die we kunnen vertalen in nog lagere tarieven.
Overstappen is zowel administratief als financieel aantrekkelijk. Stapt u niet over naar om | nieuwe energie, dan missen we de jaarlijkse bijdrage van om | nieuwe energie voor het aanbrengen van klanten. Bovendien hebben we dan extra administratiekosten. Om die reden hebben leden die geen klant van om | nieuwe energie zijn enkele centen minder voordeel per kWh.

Kan ik ook deelnemen als ik zelf zonnepanelen heb?

Als u zelf zonnepanelen hebt, maar niet voldoende voor uw totale stroomverbruik, is het ook mogelijk lid worden van de coöperatie. In dat geval bepaalt u eerst welk deel van uw jaarlijks stroomverbruik u nog niet zelf opwekt. Voor 85% van dat netto verbruik kunt u dan deelnemen. Verbruikt u bijvoorbeeld 4.500 kWh per jaar en wekken uw eigen zonnepanelen 2.000 kWh per jaar op, dan kunt u meedoen voor 85% van 2.500 kWh. Dat is ook het aantal kWh dat u in de Salderingsregeling ook netto afrekent met uw energielever.

Wekt u zelf meer op dan u verbruikt, dan kunt u nog steeds lid worden. Vul in dat geval bij de aanmelding in dat u 100 kWh stroom verbruikt. U betaalt dan als eenmalige inleg € 1. U kunt dan desgewenst participeren in de door Opgewekt Rijssen uit te geven achtergestelde geldlening.

Doen ze dit al ergens anders?

Jazeker! Hof van Twente ging ons al voor, en nog tientallen andere coöperaties. Kijk bijvoorbeeld maar eens op https://www.hieropgewekt.nl/initiatieven en https://samenom.nl/collectief-om/. Maar niet allemaal maken ze gebruik van de relatief nieuwe en gunstige postcoderoos-regeling, en we zijn één van de eerste plaatsen, in navolging van Hof van Twente op Rozen, waar je lid kunt worden en mee kunt doen met een bijdrage die je al in het 1ste jaar terugverdient.

Kan ik ook overstappen met gas naar de coöperatie?

U kunt ook gas afnemen via onze coöperatie. Dit levert de coöperatie een extra jaarlijkse vergoeding op, die we omzetten in een extra korting van 1 cent per kWh (6 cent i.p.v. 5 cent) als u niet alleen met stroom, maar ook met gas klant wordt van om | nieuwe energie.

Wordt ik klant van Opgewekt Rijssen?

Nee, u wordt lid van de coöperatie Opgewekt Rijssen. De coöperatie is zelf geen energieleverancier, daarvoor is een leveringsvergunning nodig. U kunt klant blijven bij uw eigen energieleverancier. Maar volgens ons is het beter en eenvoudiger als u klant bent of wordt van om | nieuwe energie, het coöperatieve energiebedrijf met leveringsvergunning waar Opgewekt Rijssen samen met circa 40 andere lokale energie-coöperatie eigenaar van is. Ten eerste kunnen wij u dan een hogere korting geven doordat wij een fee krijgen voor elke klant die overstapt naar om | nieuwe energie; ten tweede krijgt u de korting sneller uitbetaald dan bij de overige maatschappijen.

De stroom die wij opwekken verkopen we als coöperatie aan om | nieuwe energie. We vermoeden gezien de ervaringen elders dat het overgrote deel van onze leden klant wordt bij om | nieuwe energie.

Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als u verhuist binnen het deelnemende postcodegebied, is er niets aan de hand. Wanneer u verhuist naar een postcode die niet in 'onze postcode-roos zit', is het helaas niet langer mogelijk deel te nemen aan de coöperatie. We zullen dan de met uw inleg in de coöperatie geproduceerde stroom verdelen over andere leden of aan een nieuw lid toewijzen. Voor u zijn hier geen kosten aan verbonden en u hoeft hiervoor ook niets te doen, behalve ons een verhuisbericht te sturen. Omdat met ons concept uw investering maar een paar tientjes is, die in het eerste jaar al ruimschoots terug is verdiend, verliest u ook niets. Alleen de korting in de nog resterende jaren :-).

Ben ik ergens voor aansprakelijk als ik lid word?

De coöperatie is een 'coöperatie U.A'. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. De coöperatie is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk hierbij bijvoorbeeld aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dat geval zijn de leden enkel het lidmaatschapsgeld van een paar tientjes kwijt, maar dat verdient u normaal gesproken in het 1ste jaar al terug.

Het risico bestaat dat de energiebelasting en de stroomprijzen allebei dalen en we daardoor een lager bedrag aan korting dan de 6/5 of 3 cent kunnen betalen. Dan moet de prijs wel met meer dan 2 cent dalen. Dat is niet de verwachting. Mocht onze marge per kWh met meer dan 2 cent dalen, dan blijft u financieel voordeel houden. Alleen kan dat dan wat lager zijn. 

Wanneer loont het om over te stappen naar om | nieuwe energie?

om | nieuwe energie is door de Consumentenbond de afgelopen 4 jaar uitgeroepen tot de meest groene energieleverancier. Net als Opgewekt Rijssen is om | nieuwe energieeen coöperatie, waar Opgewekt Rijssen lid van is en mede-eigenaar. Indirect zijn de leden van Opgewekt Rijssen dus mede-eigenaar van om | nieuwe energie.
Naast de in Nederland opgewekte groene stroom levert om | nieuwe energie CO2 gecompenseerd gas tegen gunstige tarieven.

‘nieuwe energie’ wil zeggen: groen en door ons zelf opgewekt en gedistribueerd door een bedrijf waar we samen eigenaar van zijn. Via om | nieuwe energie heeft u dus de meest duurzame energie tegen een heel scherp tarief, en als lid van Opgewekt Rijssen krijgt u extra korting op die tarieven.

Maar elke situatie is anders, en wellicht wilt u energieprijzen vergelijken. Het is helaas best lastig om dat goed te doen: voordat u het weet vergelijkt u namelijk appels met peren! Bij het vergelijken is het belangrijk er op te letten dat u hetzelfde product vergelijkt: hebben de aanbiedingen de zelfde looptijd, dezelfde stroom (grijs, met buitenlangse certificaten vergroend of groen uit Nederland), wel of niet CO2 gecompenseerd gas. Let er ook op dat u geen prijzen inclusief en exclusief BTW met elkaar vergelijkt.

Vergelijk ook niet de prijzen van uw laatste jaarafrekening met een nieuwe aanbieding, want in de nieuwe aanbieding zitten bijna altijd hogere belastingen en netwerkkosten die u ook gaat betalen bij uw huidige leverancier: die zijn namelijk onafhankelijk van de energieleverancier. Vergelijk daarom aanbiedingen die ongeveer op een zelfde moment ingaan. Het best gebruikt u een vergelijkers-site, zoals die van Independer, vult u als uw huidige leverancier (als dat nog is) een ander bedrijf in dan de leverancier die u nu gebruikt, en vergelijkt u dan de prijzen. Waarom een andere leverancier invullen dan u nu heeft? U ziet dan de prijzen die uw leverancier de komende maanden gaat berekenen als u nu klant wordt.

Als u een contract met vaste looptijd hebt lopen, dan kunnen de daarin opgenomen stroom- en gasprijzen heel voordelig zijn, omdat de laatste tijd de marktprijzen flink gestegen zijn. Soms is tussentijds overstappen dan niet lonend, zeker als uw energieleverancier ook nog een opzegvergoeding rekent. Maar in zulke gevallen, dus zonder dat u van energieleverancier verandert, kan lid worden u al geld besparen!

Vergelijkt u nieuwe aanbiedingen met het aanbod va  om | nieuwe energie, dan is het bijna altijd voordeliger stroom van ons te betrekken. Denkt u te zien dat dat niet zo is, stuur ons dan even een e-mail, om zeker te weten dat u appels met appels heeft vergeleken. Wij bekijken dat gratis voor u. Voor u en ons zou het jammer zijn als u onnodig een besparing laat liggen.

Zijn er kosten verbonden aan het wisselen van energieleverancier?

Ja, dat kan het geval zijn. Als u consument bent, dan gelden deze spelregels.
Als u een zakelijk contract hebt, dan geldt er minder bescherming. De dan geldende spelregels kunt u hier vinden.

Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan, hoe zit dat?

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). De Belastingdienst meldt daarover: ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’ In 2019 is het bedrag van de heffingskorting € 257,54 exclusief btw. 

Deze heffingskorting staat los van de korting die u ontvangt met deelname aan onze coöperatie. U ontvangt bij deelname dus beide kortingen.

Wat is de Regeling Verlaagd Tarief of Postcoderoosregeling?

Deze regeling is door de overheid bedacht voor mensen die geen panelen kunnen of willen plaatsen op hun eigen woning, of die wel panelen hebben maar daarmee niet alle stroom opwekken die ze verbruiken. Mensen met een kleinverbruik aansluiting die zich verenigen in een coöperatie die investeert in productie van groene stroom in hun postcoderoos, krijgen gedurende tenminste 15 jaar de energiebelasting over hun aandeel in de geproduceerde stroom (tot een maximum van 10.000 kWh) terug.

Wat is dan een postcoderoos? 
Dat is een gebied van een 4-cijferig postcode inclusief de direct daar om heen gelegen postcodes. Onze coöperatie heeft postcode 7462 als hart van de postcoderoos gekozen. Daar liggen de postcodes 7475 (Markelo), 7451 (Holten), 7441 (deel Nijverdal), 7466 (Zuna), 7463 en 7461 (beide Rijssen) als blaadjes van de postcoderoos omheen. Deze postcoderoos is inmiddels geaccordeerd door de Belastingdienst.

Waar kan ik de Regeling verlaagd tarief energiebelasting vinden?

In de Wet belastingen op milieugrondslag (artikelen 59a, 59b en 59c), de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag (artikelen 19a en 19b) en het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag (artikel 21b).

Zit ik er 15 jaar aan vast?

Ja, u zit 15 jaar vast aan elk jaar korting . Want zo is het: vanaf het 1ste jaar betaalt u door mee te doen minder voor uw energie. En u heeft de vrijheid om in die 15 jaar ook te wisselen van energieleverancier: zolang die meedoet met de Regeling Verlaagd Tarief, en dat doen bijna alle energieleveranciers (zie hier voor de deelnemende leveranciers), zien wij geen reden waarom u 'van uw lidmaatschap af wil'. U betaalt tenslotte geen jaarlijks lidmaatschap. Als u wel een reden denkt te weten: laat het ons weten!

Is de politiek niet het grootste risico voor energiecoöperaties?

De politiek heeft de meeste invloed op het voordeel dat leden van ons soort energiecoöperaties hebben. Het is niet waarschijnlijk dat de energiebelasting, meest bepalend voor ons voordeel als coöperatie, sterk verlaagd gaat worden. In 2019 is het tarief met 0,7 cent incl. btw per kWh verlaagd, onder gelijktijdige verhoging van de energiebelasting op gas. Het ziet er niet naar uit dat die in 2020 verder verlaagd gaat worden, want het kabinet heeft in reactie op de concept-afspraken van het Klimaatakkoord enkel opdrachten gegeven tot het uitzoeken van wijzigingen in het tarief energiebelasting na 2020.

Eind september heeft minister Wiebes laten weten dat de salderingsregeling pas in 2023 afgebouwd gaat worden. Eerder was afschaffing per 2020 voorzien. Daarmee is het niet waarschijnlijk dat het belastingvoordeel per kWh voor leden van postcoderooscoöperaties verlaagd gaat worden. Want dat is al minder dan voor mensen die zonnepanelen op eigen dak kunnen leggen. Wij pleiten er juist voor om de Opslag Duurzame Energie (ODE) ook onder de RVT te brengen. Daarmee zou het voordeel voor leden van coöperaties als de onze met enkele centen per kWh toenemen.

In het Regeerakkoord 2017 is afgesproken dat er een aparte regeling komt voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. De minister schrijft: “Energiecoöperaties dragen hierdoor bij aan het creëren van energiebewustwording en draagvlak voor de energietransitie in de haarvaten van onze samenleving. Ik draag deze ontwikkeling een warm hart toe en wil deze verder versnellen.”

Overigens is wettelijk is gegarandeerd dat eenmaal gestarte postcoderoosprojecten tenminste 15 jaar uitgediend worden tegen de condities zoals die golden op de dag voor afschaffing van de Regeling verlaagd tarief (artikel 59c van de Wet op de milieubelastingen).

Hoe kan ik participeren in de door Opgewekt Rijssen uit te geven lening?

Zodra het er naar uitziet dat we voor het dak van Voortman Steel Group genoeg leden hebben om de te produceren stroom over te verdelen, kunnen we financiering van de investering afronden en tot gunning van de opdracht overgaan. Het EnergieFonds Overijssel (EFO) financiert 80% met een senior lening en de leden met hun initiële inleg van 1 cent per kWh ongeveer 1%. Door onze leden aan te bieden te participeren in een door Opgewekt Rijssen uit te geven 15-jarige overdraagbare achtergestelde geldlening (obligatie), denken we de resterende 19% te financieren. Ervaringen elders geven aan dat dat gaat lukken, zeker met de rente van 5% die wij bieden.
Als het zover is maken we dat bekend en plaatsen we een zg. Informatiememorandum op onze website met daarin alle voor een belegger relevante informatie. Vervolgens mailen we de leden die gekoppeld worden aan het dak van Voortman Steel Group een uitnodiging om te participeren. Daar zit dan ook een uitgewerkte leningovereenkomst bij, evenals een uitleg over de procedure en spelregels die we hanteren voor toewijzing van de obligatielening.

Hoe weet ik dat het goed zit, dat er niet gegraaid wordt?

Net als bij elke andere vereniging heeft elk lid toegang tot alle financiële informatie. We laten ons elk jaar controleren door een kascommissie die door de leden gekozen wordt. De leden controleren samen via de Algemene Ledenvergadering het bestuur en nemen de belangrijkste besluiten.
Tot slot, en misschien wel het belangrijkste: We wonen als bestuursleden in Rijssen en willen ieder lid dat we in onze gemeente tegen komen recht in de ogen kunnen kijken.
Zie ook overigens ook onze Statuten.

Hoe wordt ik op de hoogte gehouden?

We sturen periodiek een Nieuwsbrief aan alle belangstellende die zich daarvoor hebben aangemeld. Daarin vertellen we over de voortgang van ons project en algemene nieuwsfeiten.
Daarnaast hebben we met onze leden per mail contact over hun specifieke relatie met de Coöperatie (Ledenovereenkomst, ingangsdatum van de korting Regeling verlaagd tarief, informatie over daadwerkelijk kortingsbedrag na verloop van het productiejaar e.d.).

Kan ik ook bij jullie terecht voor panelen op mijn eigen dak?

Dat doen we (nog?) niet. Maar als je panelen op je eigen dak wil, kijk dan eens bij de stichting Duurzaam Holten!

Ik heb meer/andere vragen

We hadden hier nog veel meer vragen en antwoorden kunnen plaatsen, maar dan wordt het al snel allemaal teveel. Is uw vraag niet beantwoord op deze website? Stuur dan even een mail naar info@opgewektrijssen.nl. Als u uw telefoonnummer vermeldt, bellen we u binnen enkele werkdagen terug.

Overtuigd?

Doe mee!