Skip to main content

Frequently Asked Questions

Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen. Er is een onderscheid gemaakt in algemene vragen en vragen die specifiek zijn voor de twee verwschillende regelingen (SCE-regeling en RVT-regeling).

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene vragen

Is er 1 of zijn er 2 coöperaties?

Twee. De eerste coöperatie is eind 2017 opgericht en onder deze coöperatie behandelen we de RVT-regeling.

Sinds 1 april 2021 is er echter de nieuwe SCE-regeling. Hiervoor is een nieuwe coöperatie opgericht, zodat we administratief beide regelingen kunnen scheiden.

Beide coöperaties treden gezamelijk naar buiten als "Opgewekt Rijssen". In de wandelgangen spreken we soms kortweg over OR1 en OR2.

Kan ik lid zijn van beide coöperaties?

Ja, dat kan. Iedereen die lid is geworden van de eerste coöperatie (OR1), staat automatisch op de wachtlijst voor nieuwe daken onder de nieuwe SCE-regeling. Zodra we daar ruimte hebben, vragen we u of u ook aan het nieuwe dak wil meedoen, waarmee u automatisch ook lid wordt van de tweede coöperatie.

Bent u na 1 april 2021 lid geworden, dan bent u daarmee lid geworden van de tweede coöperatie (OR2). Als we echter een gaatje krijgen op 1 van de daken van de eerste coöperatie, kan het zijn dat we u vragen of u daar ook nog aan mee wilt doen voor de resterende looptijd van dat dak. Als u dat wilt, bent u daarmee ook lid geworden van de eerste coöperatie.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Beide coöperaties hebben de vorm "UA", wat uitgesloten aansprakelijkheid betekent. Hierdoor lopen de leden geen enkel risico. Mocht de coöperatie failliet gaan, bent u alleen uw eenmalige inleg kwijt. Maar die heeft u als het goed is al lang terugverdiend, omdat u die ook pas "betaalt" bij de uitkering van uw eerste voordeel.

Leden die deelnemen aan een Achtergestelde geldlening lopen dat wel over het deel van hun deelname (-/- het reeds afgeloste deel natuurlijk). 

Waarom is er een eenmalige inleg?

Om zonnepanelen te kunnen plaatsen, is een flinke som geld nodig. Hiervoor gaan we als coöperatie een lening aan met een externe financier. Hierbij is vastgelegd, dat we maximaal 80% van de invesering kunnen lenen. De overige 20% moet door de leden zelf bijeen worden gebracht.

1% hiervan doen we via de eenmalige ledeninleg en de overige 19% halen we op via de Achtergestelde gledlening(en).

Wat is om | nieuwe energie?

om | nieuwe energie is een coöperatieve energiemaatschappij waar u klant kunt worden, net zoals u dat zou kunnen worden van bijv. Engie of Budgetenergie.

Opgewekt Rijssen is lid en daarmee dus mede-eigenaar van om | nieuwe energie. Wij verkopen de stroom die opgewekt wordt op de daken die we hebben belegd bij voorkeur dan ook aan om | nieuwe energie.

Als lid kunt u dus klant worden bij om | nieuwe energie en mocht u gekoppeld zijn aan een RVT-dak (Voortman Sgteel Group, Leverink Transport of Dierenhotel A1), dan kan dat extra voordeel opleveren (afhankelijk van de gemaakte afspraken via de Algemene Ledenvergadering). 

Kan ik helpen?

Ja, heel graag. Het runnen van twee coöperaties kost een hoop tijd. Dus we kunen altijd hulp gebruiken!

Heeft u wat tijd over, en wilt u een steentje bijdragen, laat het ons weten.

Vragen m.b.t. de SCE-regeling

Waarom is deze regeling er gekomen?

De RVT-regeling is qua uitvoering ingewikkeld en tijdrovend voor alle betrokken partijen. Daarom heeft men vanuit de overheid getracht het eenvoudiger te maken en is de nieuwe SCE-regeling bedacht.

Zo maakt het voor de nieuwe SCE-regeling niet meer uit:

 • bij welke energiemaatschappij u zit;
 • wat uw jaarverbruik is;
 • of u overstapt;
 • of u verhuist.

Bij aanvang lidmaatschap moet u in het postcodegebied wonen, daarna maakt het dus ook niet meer uit en kunt u gewoon lid blijven en blijven profiteren zolang de looptijd van het dak is.

En ieder lid doet voor exact hetzelfde mee, dus hoeft er geen ingewikkelde verdeling te worden gemaakt, hoeft er geen geld heen en weer geschoven te worden en keert de coöperatie uw voordeel gewoon jaarlijks aan u uit.

Hoeveel leden passen er op 1 dak

Dat is afhankelijk van de grootte van het dak. Oftewel het opgestelde vermogen.

Volgens de SCE-regeling mag een deelnemer voor max. 5000kWh deelnemen. Daarom delen we het opgestelde vermogen door 5000 en komen zo op hoeveel leden we aan dat dak kunnen koppelen.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Wij wijzen de leden aan de nieuwe daken toe op volgorde van de datum waarop u lid bent geworden.

Zijn er niet genoeg leden die na 1 april 2021 lid zijn geworden, dan vullen we de plaatsen op een dak aan met leden van de RVT-regeling. Ook hierbij gaan we toewijzen op volgorde van wanneer u lid bent geworden.

Wat als ik verhuis?

Dat is geen enkel probleem. Zolang de regeling loopt, neemt u deel en ontvangt u jaarlijks uw voordeel.

Zorg wel dat de Ledenadministratie uw recente adres-gegevens heeft en bovenal het juiste bankrekeningnummer waarop het voordeel jaarlijks mag wordt gestort.

Wat als ik zelf zonnepanelen heb?

Ook dat is geen enkel probleem. Ook niet als u teruglevert (dus meer opwekt dan u zelf verbruikt). Ieder lid neemt deel voor een vast aandeel in het dak en krijgt gewoon exact hetzelfde.

Hoe hoog is de jaarlijkse uitkering?

Het bestuur stelt voor om dit voor het eerste productiejaar van de in 2022 in productie gaande daken vast te stellen op €50 per lid per jaar. Dit voorstel is aangenomen door Algemene ledenvergadering van oktober 2022.

Op basis van de jaarlijkse resultaten wordt ook elk jaar opnieuw bekeken of we nog steeds €50 euro kunnen uitkeren, of dat dat hoger, of lager moet worden. Het bestuur zal daarvoor jaarlijks een voorstel voor doen aan de komende Algemene ledenvergadering.

Hoe hoog is de eenmalige inleg

De eenmalige inleg is €25. Hiermee haalt de coöperatie de kosten terug van het invoeren van u als lid in de adminsitratie.

De inleg wordt het eerste jaar verrekend met de jaarlijkse uitkering, waarmee deze het eerste jaar dus €50 -/- €25 = €25 zal zijn.

Welke daken vallen onder deze regeling?

Alle daken, m.u.v.:

 • Voortman Steel Group
 • Leverink Transport
 • Dierenhotel A1

Kan ik met meerdere daken meedoen?

Ja dat kan. In tegenstelling tot de RVT-regeling, waar een lid maar met 1 dak mocht meedoen, maakt dat voor de SCE-regeling helemaal niet uit.

We kennen leden toe o.b.v. datum lid worden en gaan op volgorde toekennen. Is iedereen aan een dak gekoppeld en komt er een nieuw dak, beginnen we dus weer bovenaan de lijst. 

Nieuwe leden schuiven we er tussen.

Kan ik ook nog meedoen met de RVT-regeling?

Ja, zeker. Zodra we daar ruimte op een dak hebben dan gaan we leden van de SCE-regeling aanschrijven.

Ruimte op een dak kan ontstaan omdat er leden van de RVT-regeling uitvallen, door bijv. overlijden, verhuizen buiten postcodegebied of doordat zij zelf zonnepanelen plaatsen en hun deelname daardoor verlaagt of zelfs vervalt.

U zou dan dus nog voor de resterende jaren kunnen meeprofiteren van 1 van de daken onder de RVT-regeling en wordt dan automatisch lid van de eerste coöperatie.

Vragen m.b.t. de RVT-regeling

Welke daken vallen onder deze regeling?

De daken Voortman Steel Group, Leverink Transport en Dierenhotel A1.

Wat is mijn deelname?

Uw deelname is bepaald op het moment dat u zich hebt aangemeld als lid. U heeft toen een schatting opgegeven van uw jaarverbruik, en Opgewekt Rijssen heeft uw deelname vastgesteld op 85% van dat opgegeven verbruik.

Uw eenmalige inleg is ook o.b.v. die deelname berekent, uw eenmalige inleg is namelijk 1 cent per kWh waarvoor u deelneemt.

Een rekenvoorbeeld.

Stel uw jaarverbruik is 3000 kWh.
Uw deelname wordt dan 85% van 3000 = 2550kWh.
Uw eenmalige inleg wordt dan 2550 x 1 cent = €25,50

De eenmalige inleg wordt het eerste jaar dat u ook energiebelasting terugkrijgt, verrekend.

Wat als mijn verbruik wijzigt?

Uw verbruik tov uw opgave toen u lid werd kan uiteraard wijzigen. Bijvoorbeeld jaarlijks hoger uitvallen, omdat u een warmtepomp hebt aangeschaft, of een electrische auto. Maar het kan ook lager uitvallen, omdat de kinderen het huis uit zijn gegaan, of u zelf zonnepanelen hebt geplaatst.

Geef een wijziging van uw verbruik altijd aan ons door. Het is voor de coöperatie en al haar leden van belang om alle opgewekte stroom van een productiejaar te kunnen verdelen onder haar leden, zodat we met elkaar maximaal gebruik maken van de RVT.

De Ledenadministratie houdt deze verbruiken bij, en schuift een ander lid in een gat dat ontstaat door een verlaging van uw verbruik; of hoogt juist uw deelname op omdat een ander een gat achterlaat. Ook kunnen er nog leden op de wachtlijst staan, die op deze manier toch nog kunnen gaan mee-profiteren van deze drie daken.

Wat als ik verhuis?

Als u binnen het postcodegebied blijft, kunt u gewoon lid blijven. Schat dan uw verbruik in uw nieuwe woning zo goed mogelijk in en geef dat, naast uw adreswijziging door aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verhuist u buiten het postcodegebied? Dan kunt u niet langer profiteren van deze regeling. Let wel: de ledenadminsitratie kan nog wel een Ledenverklaring indienen welke van toepassing is t/m uw verhuisdatum. En aangezien dat dan pas kan nadat een productiejaar is afgelopen, kan dat een aantal maanden NA uw verhuizing zijn. 

Een voorbeeld: stel u verhuist per 1 mei 2023 naar Noord-Holland. Het productiejaar waarop wij nog een Ledenverklaring kunnen indienen, eindigt dan op 30 september 2023, dus dienen wij pas in oktober 2023 een Ledenverklaring voor u in. Zodra u daar de energiebelasting van terug hebt ontvangen en de penningmeester de verrekennota heeft gemaakt, stopt uw deelname aan de RVT-regeling.

Ik wil overstappen. Kan dat?

Jazeker, dat kan. Wel zijn er een aantal energiemaatschappijen die NIET deelnemen aan de RVT-regeling, dus we verzoeken u goed op te letten naar welke maatschappij u overstapt. Bij twijfel: vraag het ons!

Als u overstapt, mail ons dan de volgende informatie:

 1. de datum waarop u overstapt;
 2. de maatschappij waarnaar u overstapt;
 3. uw nieuwe klantnummer bij deze maatschappij.

Dit betekent ook dat we uw deelname gaan splitsen, en nog een Ledenverklaring bij uw oude maatschappij indienen tot de datum van overstap en een Ledenverklaring bij uw nieuwe maatschappij vanaf de overstapdatum t/m de afloop van ons productiejaar.

U vindt de lijst met deelnemende energiemaatschappijen hier:

Wat is een productiejaar?

Ons eerste dak (Voortman Steel Group) is gestart op 1 oktober 2019. Dit betekent dat het productiejaar voor de RVT-regeling voor Opgewekt Rijssen altijd loopt van 1 oktober t/m 30 september.

Op 1 oktober nemen we dus de meterstanden op van de drie daken en bepalen zo hoeveel we dat productiejaar hebben geproduceerd. Die productie mogen we vervolgens onder de aan deze daken gekoppelde leden verdelen en daar energiebelasting voor gaan terugvragen.

Wat is een Ledenverklaring?

Een Ledenverklaring is een verklaring van de coöperatie dat de coöperatie voor het lid lokale stroom heeft geproduceerd tijdens het productiejaar. Deze Ledenverklaring is voor de energiemaatschappij het bewijs dat ze energiebelasting mogen terugbetalen.

De Ledenadministratie dient de Ledenverklaring voor u in bij uw energiemaatschappij; dat hoeft u dus niet zelf te doen. U krijgt van de Ledenadministratie per email bericht als de Ledenverklaring is ingediend.

Bekijk een voorbeeld van een Ledenverklaring in het RVT Voorbeelden archief.

Hoe krijg ik de energiebelasting terug?

Nadat wij de Ledenverklaring voor u hebben ingediend, stellen we u hiervan per e-mail op de hoogte. Vervolgens is het afhankelijk van de energiemaatschappij hoe ze dit gaan verwerken.

Sommige energiemaatschappijen maken direct een "correctienota" of "Teruggaaf energiebelasting nota" op, mailen die naar u en betalen dat uit.

Andere maatschappijen doen dat ook, maar doen dit pas tot 6 weken NADAT u uw jaarafrekening hebt ontvangen. Dit kan dus maanden na afsluiting van ons productiejaar zijn! Daar waar wij dat al weten, dienen we de Ledenverklaring ook pas tegen de tijd in dat u uw jaarrekening krijgt. 

Dan zijn er nog energiemaatschappijen die de teruggaaf energiebelasting verwerken OP de jaarafrekening (bijv VanDeBron). 

Daarnaast is het ook zo dat energiemaatschappijen soms het bedrag uitkeren, maar soms ook verrekenen met openstaande nota's of uw komende maandbedrag. Daarom is het van belang dat u alert bent en zelf in de gaten houdt hoe en wanneer u dit uitgekeerd krijgt.

Waarom moet ik de jaarrekening en teruggaaf RVT-regeling naar jullie opsturen?

Als wij een Ledenverklaring opsturen naar uw energiemaatschappij, krijgt u energiebelasting terug. Hoeveel dat is, is afhankelijk van wat er op de Ledenverklaring staat maar ook van hoe hoog uw verbruik was. Als uw verbruik namelijk lager was dan wat we voor u hebben teruggevraagd, krijgt u ook minder uitgekeerd.

Doordat u uw jaarrekening en teruggaaf naar ons mailt, kan de penningmeester ook exact uitrekenen welk deel u als korting mag houden en welk deel u afdraagt via de verrekennota.

Stuurt u dit niet in, dan berekent de penningmeester in september op basis van de ingediende Ledenverklaring het aandeel voor de coöperatie, maar dat kan dus afwijken van wat u daadwerkelijk hebt teruggekregen.

Dus om verrassingen te voorkomen: stuur ons de jaarrekening en teruggaaf die u van uw energiemaatschappij ontvangt!

Kijk in het RVT Voorbeelden archief. naar hoe de teruggaaf van uw maatschappij eruit ziet.

Wat is een verrekennota?

Als klant van een energiemaatschappij krijgt u alle energiebelasting terug als de coöperatie voor u lokaal stroom heeft opgewekt en daarvoor een Ledenverklaring heeft ingediend.

Een deel van deze energiebelasting draagt u weer af aan de coöperatie, omdat we daar de geplaatste zonnepanelen mee afbetalen. Hier is immers een flinke lening voor gesloten! Met deze afdracht lost elk lid feitelijk zijn/haar aandeel in de zonnepanelen af.

De penningmeester berekent welk deel u zelf mag houden en welk deel u afdraagt, en stuurt u hiervan een "nota" welke wij de "verrekennota" noemen. Vervolgens wordt eind van de maand het aandeel voor de coöperatie van uw bank geïncasseerd.

Bekijk een voorbeeld van een Verrekennota in het RVT Voorbeelden archief.

Kan ik ook meedoen aan de SCE-regeling?

Jazeker. Zodra u aan de beurt bent, krijgt u van ons per e-mail bericht. Daarna kiest u zelf of u aan dat dak wilt meedoen of niet.

Als u meedoet, wordt u daarmee ook automatisch lid van de tweede coöperatie.

Kan het lidmaatschap tussentijds worden opgezegd?

Op deze website wordt uitgelegd dat het lidmaatschap en/of deelname kan veranderen. We onderscheiden:

 • Beëindigen

   1. Door overlijden van een lid - en er geen partner is die het energiecontract overneemt
   2. Door verhuizen van het lid buiten het postcodegebied (dit is alleen van toepassing bij de RVT-regeling)

 • (Tijdelijke) verandering

  1. Door het plaatsen van zonnepanelen op eigen woning.
   Ook al heeft u zonnepanelen en is uw eigen stroomopwekking dekkend, u kunt altijd nul-lid blijven.
   Als u op enig moment toch meer stroom nodig heeft dan u zelf opwekt (bijvoorbeeld door een warmtepomp of een elektrische auto) schuift u zo weer in.
   En met de SCE-regeling kunt u sowieso meedoen omdat uw energieverbruik bij deze regeling geen rol speelt.
  2. Door verandering van energieleverancier en de nieuwe leverancier niet meedoet aan de postcoderoosregeling.
   Ook dan is nul-lid blijven een optie want bij een volgende overstap, kiest u misschien wel een leverancier die wel meedoet aan de postcoderoosregeling 

In andere gevallen kunt u een verzoek indienen bij het bestuur van Opgewekt Rijssen om het lidmaatschap te beëindigen. Aan een instemming met uw verzoek kunnen (financiële) voorwaarden worden gesteld om de belangen van de Coöperatie Opgewekt Rijssen en de andere leden te waarborgen.

Want in artikel 5 van de Ledenovereenkomst Opgewekt Rijssen (RVT-regeling) is geregeld:

 1. Duur 

5.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat het Lid lid is van de Coöperatie. 

5.2 Deze Overeenkomst eindigt zonder dat opzegging of ontbinding noodzakelijk is op het moment dat het Lid ophoudt lid van de Coöperatie te zijn. 

5.3 Opzegging of ontbinding van deze Overeenkomst aan de zijde van het Lid is gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en het voortduren van het Lidmaatschap van het Lid uitgesloten.

Meer uitleg vindt u in de toelichting op de ledenovereenkomst:

In artikel 5 is opgenomen dat de duur van de ledenovereenkomst afhankelijk is van het lidmaatschap van de Coöperatie. Bij het einde van het lidmaatschap eindigt de ledenovereenkomst automatisch. In principe kent de overeenkomst een looptijd van 15 jaar. Zo is de Coöperatie ervan verzekerd dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de Regeling Verlaagd Tarief.