Skip to main content

Onze jaarproductie

13 oktober 2022

Ons derde productiejaar liep van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022. De daken Voortman, Leverink en Dierenhotel hebben goed gepresteerd, mede dankzij de vele zonneuren die we hebben gehad, Totale opbrengst: 1.182.235 kWh.

Terwijl we nog voor een handjevol leden bezig zijn met de energiebelasting terugvragen en afrekenen over het tweede productiejaar, betekent dit ook dat we ons beraden op het derde productiejaar.

In vorige jaren was de energiebelasting die we gingen terugvragen een kleine 12 cent per kWh. Daarbij hadden we de afspraak, dat het lid daar 3 cent van mocht behouden en de rest (bijna 9 cent) naar de coöperatie ging om de zonnepanelen mee af te betalen.

Inmiddels is de situatie, door de energiecrisis en oorlog in Oekraine drastisch veranderd. Het kabinet heeft de energiebelasting verlaagd naar een krappe 4 cent. Dat betekent dat u, als lid, uw voordeel dus eigenlijk al via uw energierekening heeft gekregen. Dat zou echter ook betekenen dat, als we toch nog 3 cent aan de leden zouden laten, de coöperatie nog maar 1 cent per kWh overhoudt en zeer waarschijnlijk niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Daarom leggen wij aan de Algemene ledenvergadering voor om dit jaar geen korting te verstrekken aan de leden. En dus de 4 cent energiebelasting volledig naar de coöperatie over te laten maken. Let wel: dan komt de coöperatie tov het jaar daarvoor nog steeds bijna 5 cent per kWh te kort! (5 cent x onze jaarproductie is ca. 58.000€ wat we mislopen!)

Daar tegen over staat natuurlijk dat de stroom die we opwekken, meer opbrengt. Omdat die opbrengst ook nogal grillig is, stelt het bestuur deze werkwijze voor. Mochten we dan aan het eind van het productiejaar toch nog genoeg over houden, kunnen we dan alsnog de leden uitbetalen.

Wik je hierover mee beslissen? Kom dan 26 oktober naar de Algemene ledenvergadering!