Dak: Leverink Transport

Spoelerstraat 23, 7461 TX Rijssen

Leverink Transport heeft zich begin maart 2019 gemeld en vrij snel is de Overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal getekend. Op het dak van Leverink kunnen circa 800 panelen geplaatst gaan worden. De eerste informatiebijeenkomst voor het personeel van Leverink Transport was begin juli 2019. Eind november 2019 waren alle benodigde leden voor dit dak geworven.

Enexis begint in februari 2020 aan de technische voorbereidingen, waarna de panelen snel kunnen worden geplaatst.

 

Leverink Transport
Status
Plaatsing van panelen is in voorbereiding
Vermogen
800 panelen van 300 Wp: 240.000 Wp
Jaarproductie
Circa 214.000 kWh

Pand Leverink Transport

Pand Leverink Transport