Dak: Voortman Steel Group

Plaagslagen 16, 7463 PH Rijssen


 • Vandaag 0.0 kwh
  Vandaag

 • Deze maand 0.0 kwh
  Deze maand

 • Dit jaar 0.0 mwh
  Dit jaar

 • Sinds aanvang 0.0 mwh
  Sinds aanvang

Voortman Steel Group is het eerste bedrijf dat een dak beschikbaar heeft gesteld voor de coöperatie. De overeenkomst vestigen recht van opstal is eind 2018 getekend. In juli 2019 volgt de notariële akte opstalrecht, de aanwijzing van de belastinginspecteur voor de Regeling verlaagd tarief en de financial closing, waarna de definitieve bouwopdracht kan worden gegeven. Aanvankelijk gingen we uit van 2.870 panelen, maar tijdens het gunningsproces bleek dat het dak ruimte voor ruim 3.000 panelen heeft.

Begin februari 2019 is gestart met de ledenwerving en in ruim 4 maanden hebben zich voldoende leden aangemeld om de op dit dak te produceren stroom te kunnen wegzetten. HG montage is 9 september begonnen met plaatsen.

Vanaf 14 oktober 2019 wordt stroom geproduceerd. De eerste ruim 250 leden profiteren vanaf dat moment samen van de zon!

 Een kijkje op het dak:

Korte impressie van het plaatsen van de panelen:

Lange impressie van het plaatsen met uitleg per dag:

Voordat de panelen er lagen:

en hieronder nog wat foto's.

Voortman%20Plaagslagen
Status
In productie
Vermogen
circa 3.000 panelen van elk 300 Wp: 900.000 Wp
Jaarproductie
circa 792.000 kWh

10 september - aanvang werkzaamheden

10 september - aanvang werkzaamheden

13 september - deel van het dak

13 september - deel van het dak

13 september - andere deel van het dak

13 september - andere deel van het dak

19 september - de zonnepanelen zijn op pallets gearriveerd

19 september - de zonnepanelen zijn op pallets gearriveerd

01 september - Luchtfoto van het dak

01 september - Luchtfoto van het dak

09 september - De kraan is daar

09 september - De kraan is daar

om de materialen omhoog te hijsen!

30 september - Google plaatje - nog zonder panelen

30 september - Google plaatje - nog zonder panelen

19 september - de Solartester

19 september - de Solartester

De zonnepanelen worden steekproefsgewijs gecontroleerd op scheuren etc die bij productie of transport opgetreden kunnen zijn