ALV

ALV 2020 - agenda, aanmelden, locatie etc

Update 14/7/2020: er is een nieuwe datum bepaald voor de ALV: op 29 september 2020 doen we een nieuwe poging! Aanmelden is nodig! Hieronder leest u alles.

 • Vanwege covid is het organiseren van een ALV lastig
 • Wij denken dat online een ALV houden voor teveel leden problemen geeft
 • Daarom doen we een nieuwe poging, in het Parkgebouw. Helaas is de capaciteit op dit moment vanwege huidige covid richtlijnen beperkt tot 60 personen (zodat we 1.5 meter afstand redelijk mogelijk kunnen maken)
 • Een ALV hoort voor alle leden die dat willen toegankelijk te zijn
 • Als zich meer dan 60 leden aanmelden, kijken we hoe we dat oplossen (in de vrije lucht voor het Parkgebouw? De ALV ook online aanbieden? De ALV toch alleen online aanbieden?...)
 • Om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te geven aanwezig te zijn, verzoeken we u alleen, dus niet met een partner, te komen 
 • Uiteraard moeten wij 'meebewegen' met de ontwikkelingen rond covid tegen die tijd

Het bestuur van de coöperatie Opgewekt Rijssen U.A. nodigt u uit voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering (ALV) die zal plaatsvinden in Rijssen in de Herman Wessel-zaal van het Parkgebouw op 29 september 2020. De vergadering is toegankelijk voor alle geregistreerde leden van Opgewekt Rijssen.

De inloop en registratie start om 19:30, terwijl de vergadering om 20:00 begint. We verwachten uiterlijk 22:00 uur de vergadering te kunnen sluiten.

Aanmelden is nodig: dan kunnen we u informeren, b.v. over een locatiewijziging als blijkt dat er meer mensen willen komen dan in de ruimte passen. Klik hieronder op de knop om u aan te melden. U dient de bevestiging voor aanmelding te tonen bij binnenkomst.

Aanmelden voor de ALV

De  agenda (o.a. op basis van art 17 van onze oprichtingsakte, zie evt ook die statuten voor de regels rond een ALV).

 1. Opening vergadering
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen notulen vorige vergadering
 5. Toelichting Jaarverslag 2019
 6. Toelichting Concept Jaarrekening 2019
 7. Verslag kascommissie
 8. Decharge bestuur
 9. Samenstelling kascommissie 2020
 10. Toelichting uitbetaling korting leden eerste productiejaar
 11. Vooruitzichten 2020 en ontwikkelingen RvT
 12. Aftreedschema bestuur
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Als u al vragen, opmerkingen, suggesties etc heeft: meld het ons! Dat kan door te mailen, te bellen of langs te komen bij 1 van de bestuursleden.

Goed te weten:

 • Conform art 14 lid 2 en 3 krijgen alle leden voor de ALV een door alle bestuurders ondertekende kopie van de jaarrekening en het jaarverslag
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}