Oprichtingsakte coöperatie

Op 29 december 2017 heeft het bestuur bij Notaris IJzerman in Rijssen de oprichtingsakte van Energiecooperatie Rijssen getekend. Hier kunt u de tekst downloaden.

Download Akte van Oprichting Coöperatie Opgewekt Rijssen

In de loop van de tijd zijn we gewezen op enkele foutjes. Daarnaast heeft het bestuur het voornemen op enig moment wat andere wijzigingen aan de ALV voor te leggen. Het formaliseren van deze wijzigingen vergt een ALV en het maken van kosten bij een notaris. We verzamelen hier voorgenomen tekstwijzigingen totdat we e.e.a. willen formaliseren. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • In artikel 6.3 dient lid 3 van artikel 6 vervangen te worden door lid 2 van artikel 6 en in artikel 10.7 dient de verwijzing naar 11.1 een verwijzing naar 10.1 te zijn.
  • In artikel 13 dient in de artikel-titel het woord 'belagen' te worden vervangen door 'belangen'
  • Het schrappen van de woorden "Een bestuurder is maximaal twee (2)keer herbenoembaar." uit artikel 10.3, zodat het voor de ALV mogelijk wordt om bestuurders die al bestuurslid waren voordat de '15 jaar' periode in ging voor de postcoderoos en daardoor formeel nu niet tot afloop van die 15 jaar een bestuursfunctie mogen uitvoeren, tot het einde van die periode als bestuurslid te laten optreden.
  • Uit artikel 20 schrappen van alle tekstdelen die verwijzen naar 'op afstand' deelnemen aan de vergadering. Alhoewel we het idee sympathiek vinden, blijkt het goed organiseren hiervan complex, kwetsbaar (verbindingen komen niet (goed) tot stand of vallen uit) en relatief duur.